Ieder jaar organiseert de Nederlandse Filmacademie aan het einde van het studiejaar het Keep an Eye Filmacademie Festival waarin het eindwerk van de bachelorstudenten en masterstudenten worden gepresenteerd.

UPDATE d.d. 27 maart 2020 - De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook gevolgen voor de invulling van het onderwijs en de productie van de bachelor eindexamenfilms van de Nederlandse Filmacademie. Daarom hebben wij moeten besluiten om het bachelorprogramma én het masterprogramma (Artistic Reserach Week) van het jaarlijkse Keep an Eye Filmacademie Festival (gepland van 26 juni t/m 4 juli 2020) in Eye Filmmuseum uit te stellen. Afhankelijk van de ontwikkelingen komende periode, plannen wij een nieuw moment waarop wij de eindexamenfilms van onze studenten zullen presenteren.

Delen