Update Master of Film & Vacatures

Gepubliceerd op

Image credit: Stefan Pavlović

Deze week zijn er vier vacatures geplaatst voor de masteropleiding: drie voor de nieuwe functie van kerndocent en één voor een nieuw hoofd van de opleiding. Na een positieve accreditatie in het najaar van 2020 gaan er een aantal dingen veranderen in het programma van de master en zal de rol van Mieke Bernink, lector en hoofd van de masteropleiding, verschuiven. 

Mieke zal als lector nog steeds betrokken blijven bij de master, maar niet langer de dagelijkse leiding van het programma op zich nemen. Mieke: “Het lectoraat is de spreekwoordelijke onderzoeksruimte van de academie. Het doel is om het doen van artistiek onderzoek te verbreden van alleen de master en VRAcademy, naar ook de bachelor van de Filmacademie. Mijn eerste opdracht is om dat concreter vorm te geven en alles wat betrekking heeft tot onderzoek binnen de academie meer op elkaar af te stemmen.” Ook als manager van het Artist in Residence (AiR) programma van de AHK is haar rol onderzoek en innovatie te stimuleren in het kunstonderwijs. 

Naar aanleiding van de accreditatie is er intern gekeken naar waar de master momenteel staat en wat er anders en beter kan. Aan de visie en ambitie van het programma verandert niets en ook de thematiek van de vier semesters blijft hetzelfde. Wel wordt de semesteropbouw helderder en meer systematisch.  Mieke: “Door een strakkere planning te hanteren hoeven we van de deelnemende studenten minder flexibiliteit te vragen. Dit omdat we ons rekenschap moeten geven van het feit dat de woon-, werk- en financiële situatie waar internationale studenten zich in bevinden meer precair is dan vroeger. Deze nieuwe indeling zorgt ervoor dat ze hun eigen tijd beter kunnen indelen, bijvoorbeeld met betaald werk of professionele verplichtingen zoals vertoningen op festivals.” 

Daarnaast gaat de groep, als ruimte en learning community waarin individueel onderzoek plaatsvindt, een nog belangrijkere rol in het programma innemen. Om deze pedagogische functie van de groep verder uit te diepen is een onderzoeksgroep opgericht die uitzoekt hoe dit het beste vorm kan krijgen. Mieke: “We hebben de afgelopen jaren gezien hoe ontzettend veel kennis er in zo’n lichting studenten zit. De groep is, nog meer dan de docenten of mentoren zoals we die eerst hadden, het geheugen van het proces. Dit gegeven willen we verder benutten door meer ruimte voor de groep in te bouwen in het programma.”

Tot slot wordt de nieuwe functie van kerndocent geïntroduceerd. Waar voorheen de rol van mentoren en docenten gescheiden was, worden deze nu samengevoegd: de nieuwe kerndocenten zullen ook aan individuele begeleiding doen. Ook het nieuwe hoofd van de opleiding functioneert als kerndocent, maar deze heeft daarnaast ook een rol als manager. Tezamen worden de drie kerndocenten en het hoofd verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma. Elk van hen is verantwoordelijk voor één semester, en co-verantwoordelijk voor een tweede. Daarnaast krijgen ze in hun functie tijd voor eigen artistiek onderzoek, binnen de context van het lectoraat. 

De komende maanden zullen de vier functies vervuld worden, zodat in september het aangescherpte programma met een nieuwe groep studenten en een nieuw team van start kan gaan. “De ambitie en het raamwerk staan er. Het is goed dat er nu nieuwe perspectieven komen die de master naar de volgende fase helpen,” aldus Mieke.

Delen