Academies AHK trots op NSE-resultaten

Gepubliceerd op


Uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2022 blijkt - net als voorgaande jaren - dat de studenten van de academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) zeer tevreden zijn over hun opleiding. De tevredenheid is groot in vergelijking met hbo-studenten van andere instellingen. Uiteraard zien we ook mogelijkheden tot verbetering. 

Resultaten
Studenten van AHK-academies scoren op alle vragen hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit is iets waar het College van Bestuur en de directies van de academies trots op zijn. Net als vorig jaar zijn de studenten tevreden met de opleiding in het algemeen, de sfeer op de opleiding en zouden de meeste studenten opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen. Bij de thema’s ‘docenten’ en ‘betrokkenheid en contact’ is de tevredenheid zeer hoog, waarbij vooral de kennis van de beroepspraktijk en inhoudelijke deskundigheid van de docenten er in positieve zin uitspringen. Ten opzichte van vorig jaar zijn studenten meer tevreden over de studiefaciliteiten. 

Ondanks de hoge scores zijn er voldoende aanknopingspunten om het onderwijs verder te verbeteren. Zo zien we een lichte daling in tevredenheid binnen de thema’s ‘toetsen en beoordelen’ en ‘gelijke behandeling’. Deze scores geven aanleiding om het aankomende jaar nog meer aandacht te besteden aan het verbeteren van deze onderdelen. De academies van de AHK gaan aan de slag met de resultaten en onderzoeken in het komende schooljaar, in overleg met docenten en studenten, hoe ze de kwaliteit van het huidige onderwijs hoog kunnen houden en waar mogelijk verder verbeteren. Het College van Bestuur en de directeuren van de academies bedanken de studenten voor hun input. 

Benieuwd naar alle AHK-brede resultaten? Klik hier voor de factsheet. 

Over de NSE
Begin 2022 zijn alle studenten van de academies van de AHK uitgenodigd om deel te nemen aan de NSE. De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten uit het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Meer dan 1300 studenten van de circa 3300 studenten die aan een van de AHK-academies studeren hebben de vragenlijst ingevuld, een respons van 41%. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde (34%). 

Delen