Toelating en aanmelding

Filmmaker word je niet zomaar. Het is een vak waar talent en gedrevenheid voor nodig zijn. Een filmmaker heeft een drang om verhalen te vertellen in beeld én geluid. En bovendien moet je erg goed kunnen samenwerken. Hieronder vind je wat feiten en cijfers voor de specialisatie Immersive Media.

Je kunt je per 1 december 2023 voor deze studierichting aanmelden. Alle informatie vind je op deze pagina.
De deadline voor aanmelding van studiejaar '24/'25 is op donderdag 4 april om 12:00 uur.

Via het Prikbord van de Filmacademie kan je in contact komen met andere mensen die toelating willen doen voor de Filmacademie.

De student Immersive media is visueel ingesteld, heeft een passie voor Immersive media en film en/of theater en de wil om samen te werken.

Je hebt een flexibele houding, brede interesse in software en nieuwe technische mogelijkheden en oog voor het vertellen van verhalen in beeld, geluid en beleving.

Je bent in staat eigen werelden te creëren en mee te denken in creatief inhoudelijke processen om deze werelden ten dienste te stellen aan het verhaal. Ook wordt de student enthousiast van het idee om wegen te bewandelen die nog niet eerder bewandeld zijn.


 

Immersive media is een specialisatie binnen de studierichting Visual effects & Immersive media. Er melden zich elk jaar ongeveer 60 kandidaten voor deze studierichting aan.

Per jaar worden 6 studenten voor Immersive media.toegelaten en 12 studenten voor de specialisatie Visual effects.

Gevarieerd materiaal, immersive media gerelateerd (films, showreel, interactieve producties, schetsen, storyboards etc.).

Het liefst ziet de toelatingscommissie dat je je werk inzet om een verhaal te vertellen.


Mocht je gebruikmaken van Kunstmatige Intelligente (AI) via bijvoorbeeld Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion of andere AI tools, vermeld dit dan bij dat materiaal.

Let op de aanleverspecificaties voor het insturen van eigen werk

De toelatingscommissie, die bestaat uit de studieleider en een groot deel van de docenten, bekijkt alle aanmeldingsformulieren en het ingestuurde eigen werk. Aan de hand hiervan wordt een tiental kandidaten uitgenodigd voor de tweede ronde.

Ter voorbereiding op de gesprekken in de tweede ronde krijg je van tevoren een opdracht die je thuis maakt.
In deze tweede ronde voer je gesprekken met een studentencommissie en een docentencommissie (ongeveer 20 minuten per commissie). Beide commissie bekijkt alle aanmeldingsformulieren, het ingestuurde eigen werk en de opdracht.

De Filmacademie selecteert de meest geschikte en getalenteerde studenten op basis van de volgende kenmerken:

Creërend vermogen

• Weet ideeën en verhalen overtuigend te vertalen in een computerontwerp respectievelijk animatie en weet deze vervolgens in geloofwaardige 3D assets/werelden om te zetten.
• Kan wat in het hoofd zit in voldoende mate omzetten in een visuele vorm met behulp van de computer.

Brede fascinatie voor film en immersive media

• Beschikt over voldoende interesses in immersive media, film/televisie, 3D en animatietechnieken.
• Heeft een brede maatschappelijke en culturele belangstelling.

Oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid en overtuigingskracht

• Heeft eigen opvattingen over het visueel vormgeven van verhalen.
• Heeft een sterke behoefte om verhalen beeldend vorm te geven en nieuwe mogelijkheden van vertellen en visualiseren te delen met anderen

Vermogen tot samenwerken

• Staat open voor dialoog en samenwerking met anderen.
• Is bereid tot compromissen en zoekt actief mee naar alternatieven.

Reflectief vermogen

• Is bereid en in staat tot reflecteren.

 

De toelatingscommissie kijkt niet alleen naar ervaring met software maar ook naar persoonlijke eigenschappen zoals karakter, stelling en motivatie.

Wat is je drive, waarom wil je niets liever dan aangenomen worden op deze afdeling?
Heb je de juiste karaktereigenschappen om te functioneren en samenwerken in een groep?

Tevens wordt de voor het toelatingsgesprek gemaakte opdracht beoordeeld op originaliteit en functionaliteit.

Delen