Toelating en aanmelding

Filmmaker word je niet zomaar. Het is een vak waar talent en gedrevenheid voor nodig zijn. Een filmmaker heeft een drang om verhalen te vertellen in beeld én geluid. En bovendien moet je erg goed kunnen samenwerken. Hieronder vind je wat feiten en cijfers voor de opleiding Montage.

Je kunt je per 1 december 2023 voor deze studierichting aanmelden. Alle informatie vind je op deze pagina.
De deadline voor aanmelding van studiejaar '24/'25 is op maandag 26 februari 2024 om 12:00 uur.

​​​​​​​Via het Prikbord van de Filmacademie kan je in contact komen met andere mensen die toelating willen doen voor de Filmacademie.

Vrijwel alle instromende studenten zijn al langere tijd bezig met monteren, soms in de privésfeer maar ook in cursus- of studieverband, bijvoorbeeld door videoclips te monteren of trailers van bestaand materiaal te maken.

Basale technische kennis is nodig, omdat je veel werkt met computers en randapparatuur.
Het is belangrijk dat studenten inzicht hebben in het vertellen van verhalen, dat ze flexibel en communicatief zijn en in staat om hun creativiteit in dienst te stellen van de visie van iemand anders.

Er melden zich elk jaar ongeveer 65 kandidaten aan voor Montage. Per jaar worden 5 studenten toegelaten.

Het eigen werk bestaat uit films waarvoor jij de montage hebt gedaan. Dat kunnen films zijn die jij helemaal zelf hebt gemaakt, of films die door iemand anders zijn geregisseerd.
We zien het liefst hele films (maximaal 15 minuten). Houd er rekening mee dat de commissie per kandidaat maximaal vijftien minuten materiaal bekijkt. 

Op basis van de binnengekomen aanmeldingsformulieren en het bijgevoegde werk wordt een selectie gemaakt van kandidaten met wie een gesprek wordt gevoerd. Zo’n gesprek duurt ongeveer een uur. De commissie bestaat uit drie personen.

De Filmacademie kent een grote instroom van aanmelders en heeft maar een beperkte hoeveelheid plaatsen per studierichting. Daarom wordt er aan de poort geselecteerd. Bij de studierichting Montage worden de volgende criteria gehanteerd:

Creativiteit, creërend vermogen
Bekeken wordt of de kandidaat in staat is om door middel van combinaties van beeld en geluid een verhaal te vertellen of te ondersteunen en door middel van de opeenvolging van beeld- en geluidselementen de perceptie van de toeschouwer te sturen en emoties op te roepen. 

Technisch inzicht, ambachtelijk vermogen
Bekeken wordt of de kandidaat beschikt over technisch inzicht, waar het de omgang met een montageprogramma betreft, en over inzicht in zijn werkmethodiek.

Stressbestendigheid

Sociale vaardigheden, vermogen tot samenwerken
Bekeken wordt of de kandidaat in staat is om zijn/haar creativiteit in dienst te stellen van de visie van iemand anders (degene die de creatieve eindverantwoordelijkheid draagt: regisseur of producent) en beschikt over de benodigde communicatieve vaardigheden om in teamverband te kunnen samenwerken. 

Reflectief en lerend vermogen
Bekeken wordt of de kandidaat in staat is om te reflecteren op de keuzes die hij/zij heeft gemaakt tijdens het creatieve proces en bereid is om die keuzes te heroverwegen na feedback.

In het gesprek bekijken we of je geschikt bent voor het montagevak en of je past binnen het onderwijs op de Filmacademie.
Ben je in staat om beeld en geluid zodanig te ordenen dat er een logisch verhaal ontstaat?
Kun je samenwerken met een regisseur en kun je je ideeën over film in dienst stellen van zijn/haar visie?
Ben je in staat om de keuzes die je tijdens het montageproces hebt gemaakt helder te verwoorden en te verdedigen?
Ben je communicatief ingesteld en stressbestendig?

Delen