Toelating en aanmelding

Filmmaker word je niet zomaar. Het is een vak waar talent en gedrevenheid voor nodig zijn. Een filmmaker heeft een drang om verhalen te vertellen in beeld én geluid. En bovendien moet je erg goed kunnen samenwerken. Hieronder vind je wat feiten en cijfers voor de opleiding Productie. 

Je kunt je per 1 december voor deze studierichting aanmelden. Alle informatie vind je op deze pagina.
Deadline voor de aanmelding in Studielink is maandag 17 februari 2025 om 12:00.
Deadline voor het inleveren van het toelatingsformulier is maandag 3 maart 2025.

Via het Prikbord van de Filmacademie kan je in contact komen met andere mensen die toelating willen doen voor de Filmacademie.

Productiestudenten zijn doeners met een sterke drang om het voortouw te nemen. De productiestudent is proactief, kritisch en ‘bijdehand’, en heeft een hands on-mentaliteit. Kernwoorden zijn: passie voor film, eigenzinnig, sociaal, communicatief, kritisch en ondernemend.

Er melden zich elk jaar ongeveer 55 kandidaten aan voor Productie. Per jaar worden 15 kandidaten aangenomen. 

 • Indien beschikbaar maar niet noodzakelijk: maximaal 10 minuten filmmateriaal 
 • Een portfolio (PDF) met daarin een verzameling van alle documenten waaruit jouw leidinggevende, creatieve, financiële en/of organisatorische talent en ervaring blijkt. 
 • Een uitgebreide schriftelijke toelichting op het materiaal waaruit blijkt wat jouw specifieke rol en verantwoordelijkheden waren.

  Let op de aanleverspecificaties voor het insturen van eigen werk

Op basis van het formulier en het materiaal wordt een eerste selectie gemaakt door de commissie en wordt bepaald of je mag langskomen voor het maken van opdrachten en voor persoonlijke gesprekken. Het maken van de opdrachten neemt een hele dag in beslag. De gesprekken vinden plaats met drie verschillende commissies bestaande uit docenten, studenten en mensen uit het beroepsveld. Dit duurt ongeveer een halve dag.

De Filmacademie selecteert de meest geschikte en getalenteerde studenten. De opleiding doet dat voor de productie-instroom op basis van de volgende kenmerken:

Creërend vermogen

 • Kan een leidende rol gaan vervullen in het scheppen van voorwaarden om binnen gestelde kaders filmverhalen te (laten) ontwikkelen en realiseren en er een publiek mee te bereiken.
 • Kan met beperkte middelen maximaal resultaat bewerkstelligen.

Brede fascinatie voor verhalen vertellen

 • Kijkt veel films op verschillende platforms.
 • Heeft oog voor en kennis van maatschappij en samenleving, nationaal en internationaal.
 • Weet (ideeën voor) verhalen te herkennen die zich lenen voor verfilming.
 • Heeft een sterke drang om een publiek te boeien met filmverhalen.

Oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid en overtuigingskracht

 • Heeft eigen opvattingen over voor verfilming geschikte verhalen, die er voor een publiek toe doen.
 • Weet binnen gestelde kaders oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid toe te passen (van toegevoegde waarde te laten zijn) in de ontwikkeling en realisering van films.
 • Is in staat om anderen te enthousiasmeren voor filmplannen.
 • Weet algemene urgentie te onderscheiden en prioriteit te geven ten opzichte van persoonlijke urgentie.

Vermogen tot samenwerken

 • Is in staat om een leidende rol te vervullen in uiteenlopende professionele samenwerkingsverbanden.

Reflectief vermogen

 • Is in staat en bereid te reflecteren op processen en gedragingen en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

De toelatingscommissie wil kunnen zien of en in hoeverre je gevoel hebt voor het vertellen van verhalen; de technische kwaliteit is minder van belang. Ook is de wijze waarop je het toelatingsformulier invult van groot belang. Verder wordt van toekomstige productiestudenten verwacht dat zij zich al enigszins verdiept hebben in het vak en in het Nederlandse productielandschap: wie zijn je toekomstige collega’s en waarom zijn zij een voorbeeld voor jou? Welke films, documentaires en dramaseries van Nederlandse bodem had jij willen maken en waarom?

Ten slotte: wat zwaar weegt bij de toelating is je motivatie voor de studierichting Productie. Formuleer die motivatie daarom zo goed mogelijk

Delen