Studieprogramma

Na de gemeenschappelijke propedeuse begint je specialisatie.

Gedurende de gehele opleiding, maar vooral tijdens het tweede en derde jaar, volg je workshops en lessen ontwerpen, decorbouw, begroten, (computer-)tekenen, decoratietechnieken, architectuur, kleding, special props, locatiebehandeling en materialenkennis. Voor de oefeningen ontwerp je het vormgevingsconcept.

Aan het einde van het derde jaar loop je stage. Die kun je, net als je latere werk, invullen afhankelijk van je eigen ambitie en interesse.

Het vierde jaar staat in het teken van de afstudeerfilms, de scriptie en een individuele eindopdracht.

 

Studiegids 2023 - 2024

Production Design

Delen