Toelating en aanmelding

Filmmaker word je niet zomaar. Het is een vak waar talent en gedrevenheid voor nodig zijn. Een filmmaker heeft een drang om verhalen te vertellen in beeld én geluid. En bovendien moet je erg goed kunnen samenwerken. Hieronder vind je wat feiten en cijfers voor de opleiding Production design.

Je kunt je per 1 december 2023 voor deze studierichting aanmelden. Alle informatie vind je op deze pagina.
De deadline voor aanmelding van studiejaar '24/'25 is op maandag 26 februari 2024 om 12:00 uur.

​​​​​​​Via het Prikbord van de Filmacademie kan je in contact komen met andere mensen die toelating willen doen voor de Filmacademie.

Studenten Production design zijn creatief, inventief, flexibel, enthousiast, sociaal vaardig en bevlogen. Ze zijn visueel ingesteld en hebben een passie voor film en vormgeving. Sommigen hebben al een duidelijke voorkeur voor een bepaald genre film. Bovendien beschikken production designers over organisatietalent.

Er melden zich elk jaar ongeveer 45 kandidaten aan voor Production Design. Per jaar worden 10 studenten toegelaten. 

 • Divers beeldend werk waarin je een brede interesse toont, bijvoorbeeld: tekeningen, schetsen, schilderwerk, storyboards, moodboards, maquettes, fotografie, special props, kostuumontwerp, grafisch werk, decorbouw, 3D werk, etc.
 • Aanleveren:

 • Het beeldend werk fotograferen en uploaden als digitaal portfolio. Al je werk moet zichtbaar zijn in 1 portfolio-bestand, dus geen losse foto's in aparte files.

 • Geef uitleg bij je werk met informatie over bijvoorbeeld: onderzoek, herkomst, maakperiode en de grootte van het werk.

 • Als je filmwerk aanlevert, dan met een link per film (los van je portfolio).
  Is je film langer dan 5 minuten, upload max. 3 fragmenten die voor jou belangrijk zijn.


  Mocht je gebruikmaken van Kunstmatige Intelligente (AI) via bijvoorbeeld Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion of andere AI tools, vermeld dit dan bij dat materiaal.

  Let op de aanleverspecificaties voor het insturen van eigen werk

De toelatingscommissie, die bestaat uit de studieleider, (gast)docenten en oud-studenten, bekijkt alle aanmeldingsformulieren en het ingestuurde eigen werk. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd deel te nemen aan de selectie die bestaat uit gesprekken met twee commissies en het maken van twee opdrachten. Eén opdracht wordt thuis gemaakt en één opdracht wordt gemaakt op de academie. Het uitvoeren daarvan kost ongeveer vier uur. Het materiaal voor deze opdracht wordt door de academie verzorgd.

De Filmacademie selecteert de meest geschikte en getalenteerde studenten. De opleiding doet dat voor Production design op basis van de volgende kenmerken:

Creërend vermogen

 • Weet ideeën, intuïties of verhalen overtuigend te vertalen in passende vormen of beelden (foto’s, films, tekeningen, kleding, grafisch werk, decorstukken, maquettes, schetsen, storyboards, moodboards, computerontwerp, e.d.).

Brede fascinatie voor film en vormgeving

 • Beschikt over voldoende basiskennis van film/televisie en vormgeving.
 • Heeft een brede maatschappelijk en culturele belangstelling (o.a. kunst, architectuur, bouwkunst; kent het nieuws, leest bijvoorbeeld kranten, bezoekt musea en tentoonstellingen).

Oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid en overtuigingskracht

 • Het beeldende werk is voldoende creatief, inventief en origineel.
 • Heeft eigen opvattingen over het visueel vormgeven van verhalen.
 • Heeft een sterke behoefte om verhalen beeldend vorm te geven en te vertonen aan de mensen of de wereld (persoonlijke urgentie).

Vermogen tot samenwerken

 • Staat open voor dialoog en samenwerking met anderen.
 • Is bereid tot compromissen en zoekt actief mee naar alternatieven.

Reflectief vermogen

 • Is bereid en in staat tot zelfreflectie.

De toelatingscommissie let op je creativiteit, inventiviteit, of je visueel bent ingesteld én op je sociale en communicatieve vaardigheden. Uiteraard verwachten wij een passie voor film en vormgeving.

Delen