Toelating en aanmelding

Filmmaker word je niet zomaar. Het is een vak waar talent en gedrevenheid voor nodig zijn. Een filmmaker heeft een drang om verhalen te vertellen in beeld én geluid. En bovendien moet je erg goed kunnen samenwerken. Hieronder vind je wat feiten en cijfers voor de opleiding Regie documentaire. 

Je kunt je per 1 december 2023 voor deze studierichting aanmelden. Alle informatie vind je op deze pagina.
De deadline voor aanmelding van studiejaar '24/'25 is op maandag 26 februari 2024 om 12:00 uur.

Via het Prikbord van de Filmacademie kan je in contact komen met andere mensen die toelating willen doen voor de Filmacademie.

Kernwoorden voor een Regie documentairestudent zijn eigenheid, creativiteit, persoonlijkheid, ambitie, doorzettingsvermogen en visie. Je hebt een sterke drang om iets te vertellen. Je bent maatschappelijk geïnteresseerd en nieuwsgierig naar mensen en de wereld waarin je leeft.

Jaarlijks melden zich ongeveer 45 kandidaten aan voor Regie documentaire.  Per jaar worden vijf documentairestudenten toegelaten. 

 • Twee films. De lengte van die films mag je zelf bepalen en kan variëren van enkele minuten tot een uur. Het gaat ons om het verhaal dat je wilt vertellen en de verbeelding van de werkelijkheid. Dat kan met of zonder documentaire-personages. Belangrijk is dat jij de regisseur bent van die films.
 • Twee filmideeën (max. 1 A4) over documentaires die je in de toekomst graag zou willen maken. Graag lezen we over het onderwerp waar je een docu over wilt maken, het verhaal dat je wilt vertellen en hoe je dat gaat aanpakken – wat gaan we zien?

  Let op de aanleverspecificaties voor het insturen van eigen werk

De toelatingscommissie, die bestaat uit de studieleider en (gast)docenten, bekijkt alle aanmeldingsformulieren en het ingestuurde eigen werk. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd deel te nemen aan de selectie die bestaat uit een gesprek en een opdracht. De opdracht wordt gemaakt op de academie en neemt vier uur in beslag.

De Filmacademie selecteert de meest geschikte en getalenteerde studenten. De opleiding doet dat voor Regie documentaire op basis van de volgende kenmerken:

Creërend vermogen

 • Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien met behulp van verhalende elementen en interessante vormgeving in beeld en geluid.
 • Kan wat in het hoofd zit omzetten in beschrijvingen voor beeld en geluid.
 • Kan een gegeven uit de werkelijkheid omzetten in een filmische vertaling (visie).

Brede fascinatie voor verhalen vertellen en omgevingsgericht

 • Beschikt over voldoende basiskennis van documentaire (bioscoop en televisie).
 • Heeft een brede maatschappelijk en culturele belangstelling.
 • Observeert en onderzoekt uit zichzelf de wereld om zich heen op zoek naar verhalen.

Oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid en overtuigingskracht (communicatie)

 • Heeft eigen opvattingen over verhalen vertellen.
 • Wil en heeft wat te vertellen aan de mensen of de wereld (persoonlijke urgentie).
 • Kan anderen inspireren om mee te gaan in zijn/haar verhaal over de werkelijkheid – zowel voor als achter de camera.

Vermogen tot samenwerken

 • Staat open voor dialoog en samenwerking met anderen.

Reflectief vermogen

 • Is bereid en in staat tot reflecteren.

De academie is op zoek naar oorspronkelijke, nieuwsgierige, creatieve geesten, die blijk geven van eigenheid en kennis van de wereld om hen heen. Daarnaast moeten zij in staat zijn en bereid zijn om intensief samen te werken. Regiestudenten moeten beschikken over een interessante persoonlijke visie en die goed onder woorden kunnen brengen en verbeelden.

Delen