Toelating en aanmelding

Filmmaker word je niet zomaar. Het is een vak waar talent en gedrevenheid voor nodig zijn. Een filmmaker heeft een drang om verhalen te vertellen in beeld én geluid. En bovendien moet je erg goed kunnen samenwerken. Hieronder vind je wat feiten en cijfers voor de opleiding Regie fictie.

Je kunt je per 1 december 2023 voor deze studierichting aanmelden. Alle informatie vind je op deze pagina.
De deadline voor aanmelding van studiejaar '24/'25 is op maandag 26 februari 2024 om 12:00 uur.

Via het Prikbord van de Filmacademie kan je in contact komen met andere mensen die toelating willen doen voor de Filmacademie.

Eigenzinnigheid, besluitvaardigheid en goede communicatieve vaardigheden zijn nodig om goed te functioneren als regisseur. Het is vooral een creatief vak, waarbij het belangrijkste is dat je een passie hebt voor vertellen, dat je nieuwsgierig bent naar de wereld waarin je leeft, en dat je een mening hebt die je wilt delen. Talent en originaliteit zijn daarvoor belangrijk. Studenten Regie fictie zijn gedreven, ambitieus, zeer gemotiveerd en hebben een passie voor het filmvak. Door het hoge aantal aanmeldingen bij Regie fictie worden er hoge eisen gesteld aan de toelating.

Er melden zich elk jaar ongeveer 135 kandidaten aan voor Regie fictie, waarvan er vijf worden toegelaten. 

 • Eén film is verplicht, een tweede is optioneel.
  De totale lengte van het deel dat je wilt laten zien is maximaal 10 minuten. 


  De langste film moet inhoudelijk voldoen aan de volgende criteria

  - de film is in het voorbije jaar gemaakt;
  - heeft minimaal 2 personages;
  - met dialoog in beeld.
  Voor alle films geldt:
  - je speelt zelf niet in de film mee en
  - jij bent de enige regisseur (films in co-regie worden niet in aanmerking genomen).

  Als je films samen langer zijn dan 10 minuten, dan kan je er voor kiezen om in het aanmeldingsformulier aan te geven welk gedeelte van de film de commissie het beste kan bekijken.
  De commissie bekijkt maximaal 10 minuten van het aanmeldingsmateriaal.

  Let op! Films gemaakt in het kader van 48hr-projecten worden niet in aanmerking genomen. En werk dat al eerder is ingestuurd voor de toelating of werk dat in co-regie is gemaakt wordt niet bekeken door de toelatingscommissie.
   
 • Een plan of idee voor een nog te realiseren film, waarbij een urgent maatschappelijk thema centraal staat (maximum één A4).

  Let op de aanleverspecificaties voor het insturen van eigen werk

 

De toelatingscommissie, die bestaat uit de studieleider en (gast)docenten, bekijkt alle aanmeldingsformulieren en het ingestuurde eigen werk. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd deel te nemen aan de selectie die bestaat uit een gesprek, het maken van een opdracht en deelname aan een aantal oefeningen op de academie (inclusief een workshop regie). De kandidaat is drie volle dagen op de academie aanwezig en op een andere dag 1 uur uitgenodigd voor een gesprek.

De Filmacademie selecteert de meest geschikte en getalenteerde studenten. Bij de afstudeerrichting Regie fictie worden de volgende criteria gehanteerd:

Creativiteit, creërend vermogen

 • Student en diens werk overtuigt qua creativiteit, originaliteit, eigenheid en beeldend vermogen.
 • Weet in een zelf gemaakte film de kijker al basaal te boeien, te prikkelen en/of diens emoties te sturen.
 • Is in staat met beeld, geluid en handelingen ideeën vorm te geven tot een (basaal) filmverhaal.
 • Toont in zijn werk aanleg voor acteursregie.

Brede fascinatie voor verhalen vertellen (en omgevingsgerichtheid)

 • Beschikt over voldoende basiskennis van film en televisie.
 • Heeft een brede maatschappelijk en culturele belangstelling.
 • Observeert en onderzoekt uit zichzelf de wereld om zich heen op zoek naar verhalen.
 • Student moet iets te melden hebben, een mening hebben over de wereld en daarover verhalen willen vertellen in een cinematografische vorm, bij voorkeur vanuit een brede maatschappelijke interesse of persoonlijke urgentie.

Oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid en overtuigingskracht

 • Heeft eigen opvattingen over verhalen vertellen.
 • Wil en heeft wat te vertellen aan de mensen of de wereld (persoonlijke urgentie).
 • Is in staat een authentieke, eigenzinnige visie te formuleren op verhalen die hij/zij wil vertellen.
 • Kan anderen inspireren om mee te gaan in zijn/haar visie en verhaal, zowel voor als achter de camera.
 • Heeft een passie voor het vak, is gedreven, bevlogen en gemotiveerd en weet deze passie op anderen over te brengen.

Vermogen tot samenwerken, sociale en communicatieve vaardigheden

 • Staat open voor dialoog en moet willen samenwerken met anderen om uiteindelijk crew en cast te kunnen inspireren, motiveren en aansturen (geen einzelgänger).
 • Geeft in de omgang blijk van uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Is in staat zijn/haar persoonlijke visie goed onder woorden te brengen, zowel verbaal als schriftelijk om zo anderen te informeren, inspireren en overtuigen.
 • Moet hard willen werken, stressbestendig zijn, tegen een stootje kunnen (met feedback en kritiek kunnen omgaan) en lef hebben (de kop boven het maaiveld durven uitsteken).

Reflectief vermogen

 • Is bereid en in staat tot reflecteren op zowel keuzes in het creatieve proces als het eigen handelen in dit proces.

De academie is op zoek naar oorspronkelijke, nieuwsgierige, creatieve geesten, die blijk geven van eigenheid en kennis van de wereld om hen heen. Daarnaast moeten zij in staat zijn en bereid zijn om intensief samen te werken. Regiestudenten moeten beschikken over een interessante persoonlijke visie en die goed onder woorden kunnen brengen en verbeelden.

Delen