In gesprek met VRAcademy docent Nikki van Sprundel

“De verhalen van de toekomst”, luidde de kop van De Groene Amsterdammer boven het artikel dat ze in 2019 publiceerden over de VRAcademy. Nog steeds wordt er op de locatie op het Marineterrein dagelijks – nu iets meer digitaal dan op locatie – aan de verhalen van morgen gewerkt. 

Sinds de opening van de VRAcademy in 2017 is dit de plek voor alle AHK-studenten om kennis te maken met de nieuwste Immersive Media-technieken. Studenten van de Academie voor Theater en Dans, het Reinwardt, Conservatorium, de Academie van Bouwkunst, en de Filmacademie kunnen er samenwerken en hun eigen disciplines met Immersive Media combineren. Nikki van Sprundel werkt sinds 2017 als gastdocent op de NFA en is sinds de start bij de VRAcademy betrokken, waar ze is gespecialiseerd in vr storytelling. Daarnaast is Nikki curator van de Church of VR bij VRDays Europe, een groot internationaal evenement op het gebied van XR (IM). 

Wat gebeurt er allemaal op de VRAcademy?
Veel! We geven workshops op de verschillende AHK-faculteiten en daarnaast runnen we de VR-space. In deze ruimte kunnen studenten van de hele AHK aan een eigen project werken. Wij bieden de ruimte, techniek en de apparatuur, technische ondersteuning en eventueel inhoudelijke feedback. Daarnaast doen we op de VRAcademy onderzoek. Momenteel zijn mijn collega’s bijvoorbeeld aan het verkennen hoe VR gebruikt kan worden om een interactieve manier van digitaal lesgeven te kunnen realiseren, in plaats van het gangbare videobellen en streamen. En bepaalde lesblokken die ik geef zijn ook onderdeel van langdurige onderzoeken, die door die workshops ieder jaar weer een stapje verder ontwikkelen. Ook doen we af en toe losse onderzoeksprojecten in samenwerking met de beroepspraktijk, die dan uitgevoerd worden met studenten tijdens workshops.

Hoe ben je in de wereld van XR/IM terecht gekomen? 
Dat was best een gek traject! Ik ben ooit begonnen met een opleiding tot filmacteur. Toen ik erachter kwam dat ik daar niet mee verder wilde ben ik zelf video’s gaan produceren en regisseren, maar net als eerder bij theater voelde ik me ook in dat medium niet helemaal thuis als maker. Na die paar jaar werken besloot ik daarom alsnog een HBO-opleiding te starten: Communicatie en Multimedia Design. Ik had toen al grote interesse in interactieve storytelling, maar er was nog geen opleiding in die richting in Nederland. Toen tijdens mijn afstudeerjaar Virtual Reality in opkomst was wist ik meteen: dit is wat ik zocht! Tijdens mijn afstuderen heb ik vervolgens bij de VPRO onderzoek gedaan naar virtual reality storytelling, waarmee ik kennis op heb gedaan die nog niet echt aanwezig was in Nederland. Omdat ik die kennis wilde delen ben ik gaan kijken of hier plek voor was in het onderwijs. Zo ben ik op op de Filmacademie terecht gekomen. 

Voor de leken onder ons: wat zijn de verschillen tussen die afkortingen?
Bij VR vervang je de werkelijkheid door een virtuele werkelijkheid – je zet een bril op en de echte wereld verdwijnt en je krijgt er een nieuwe voor in de plaats. Bij Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR) maak je een combinatie tussen de realiteit die je al kent en een virtuele: je plaatst virtuele objecten in jouw echte ruimte. XR is een overkoepelende term voor VR, AR, MR en alles wat daaraan gelinkt is. XR maakt gebruik van realtime technieken, wat simpel gezegd betekent dat er ‘live’ gerenderd wordt. IM is nog iets breder dan XR, daar valt bijvoorbeeld ook een VFX film onder die met realtime technieken tot stand is gekomen (zoals 2020 afstudeerfilm Disconnect) of het VRSpace project waarbij conservatoriumstudenten Diogo Carriço en Daniel Bolba met behulp van een motion tracking pak het lichaam als drumcomputer gebruikten. In het onderwijs gaat IM voor mij over hoe je nieuwe technieken op de juiste manier kan inzetten om daarmee qua ervaring iets bijzonders teweeg te brengen bij je publiek. Een IM-er werkt in veel kleinere teams en krijgt daardoor ook veel meer te maken met de inhoud. In veel gevallen in het werkveld zijn zij zelf ook wat je in film de regisseur zou noemen. 

Wat is een mooi voorbeeld van een IM-project dat op de VRAcademy is ontstaan?
Het project van Paul Boereboom en Leon Rogissart, beide bezig in hun afstudeerjaar aan de Academie voor Theater en Dans. Paul is scenograaf en heeft vorig jaar een online wereld gecreëerd genaamd Alterations, als poging de verbindingen tussen het menselijke en het niet menselijke zichtbaar te maken. Leon is theaterregisseur en heeft twee jaar geleden zijn eerste Virtual Reality-ervaring ontworpen genaamd Headspace, waarin hij kans zag de binnenkant van ons hoofd vorm te geven. Dat werk kwam tot stand tijdens een workshop van mij. In hun afstudeerjaar wilden ze het medium VR nog verder verkennen en hebben ze samen in onze VRSpace een nieuw project gemaakt met als titel Ascension (te zien van 11 tot en met 22 december). Dit werk kwam tot stand door een zoektocht naar de wisselwerking tussen het hart en het hoofd. Zijn deze twee substantiële elementen, die in ons bestaan creëren en duelleren, verenigbaar of leven ze naast elkaar? Met Ascension wilden ze een basis faciliteren voor een ontmoeting tussen deze fysieke elementen. Een uitnodiging voor een innerlijke dialoog, middels VR. 

Hoe zie je de toekomst van de IM-afdeling?
Als VFX&IM-student kun je je in het derde jaar specialiseren richting IM, en in het vierde jaar afstuderen met een IM-project.  We hopen de komende jaren nog meer Immersive Media-studenten te werven die voor die specialisatie kiezen. Dit is in mijn optiek vaak toch net een ander type dan de Visual Effects-student. Zij vormen de basis van waaruit de VRAcademy kan werken. Vaak als mensen vanuit andere afdelingen met VR aan de slag gaan, zoals theatermakers of muzikanten, hebben ze nog niet de technische know how om dat te doen. We willen in de toekomst meer van die studenten kunnen linken aan iemand van de IM-afdeling, zodat het eerste gebrek aan die technische kennis geen barrière meer vormt.

Delen