Samenwerking & internationalisering

De afdeling Visual effects leidt op voor studenten die op een internationale markt aan de slag gaan. Het werkveld van Visual effects is van nature een erg internationaal gebied. Bij de Nederlandse Visual effects bedrijven werken relatief veel buitenlanders maar ook werken veel Nederlandse mensen in het buitenland. Daarom richten wij ons tijdens de opleiding al erg op een internationale markt. Dit doen wij onder andere door:

•         In het tweede, derde en vierde jaar gaan alle Visual Effects studenten naar het FMX festival in Stuttgart. Dit is een van de grootste festivals op dit gebied wereldwijd. De studenten proeven hier niet alleen het internationale werkveld maar leggen hier ook contacten met andere makers en bedrijven. Deze contacten blijken vaak erg inspirerend en nuttig tijdens de studie of daarna.

•         In het derde jaar wordt er stage gelopen. Ongeveer 40% van de studenten doet dit buiten Nederland. En erg leerzame ervaring.

•         Er komen met grote regelmaat buitenlands docenten en gasten lessen of presentaties geven.

•         Ongeveer 40% van de afgestuurde studenten gaat voor kortere of langere tijd in het buitenland werken. Dit leidt tot een goed netwerk van oud studenten op veel interessante plekken in de wereld.

Daarnaast besteden we veel aandacht binnen de lessen aan de huidige ontwikkeling op internationaal gebied.

Delen