Toelating en aanmelding

Filmmaker word je niet zomaar. Het is een vak waar talent en gedrevenheid voor nodig zijn. Een filmmaker heeft een drang om verhalen te vertellen in beeld én geluid. En bovendien moet je erg goed kunnen samenwerken. Hieronder vind je wat feiten en cijfers voor de opleiding Visual Effects.

Je kunt je per 1 december 2023 voor deze studierichting aanmelden. Alle informatie vind je op deze pagina.
De deadline voor aanmelding van studiejaar '24/'25 is op maandag 26 februari 2024 om 12:00 uur.

​​​​​​​Via het Prikbord van de Filmacademie kan je in contact komen met andere mensen die toelating willen doen voor de Filmacademie.

De student Visual effects is visueel ingesteld, heeft een passie voor film en de wil om samen te werken.

Je hebt een flexibele houding, brede interesse in software en nieuwe technische mogelijkheden en oog voor het vertellen van verhalen in beeld, geluid en beleving.

De student is in staat eigen werelden te creëren en mee te denken in creatief inhoudelijke processen om deze werelden ten dienste te stellen aan het verhaal. 


 

Visual effects is een specialisatie binnen de studierichting Visual effects & Immersive media Er melden zich elk jaar ongeveer 60 kandidaten voor deze studierichting aan.

Per jaar worden 12 studenten toegelaten voor de specialisatie Visual effects en 6 studenten voor Immersive media.

De toelatingscommissie ziet graag gevarieerd materiaal, natuurlijk gerelateerd aan Visual effects.
Het liefst zien zij dat je Visual effects gebruikt om een (kort) verhaal te vertellen. Bij voorkeur in de vorm van een kort filmpje. Ook zien we graag een showreel van je Visual effects werk.

Denk eraan om deze filmpjes (zowel je showreel als je korte filmpje) kort te houden; een filmpje onder de vijf minuten en een showreel onder de twee minuten.
De commissie moet namelijk veel inzendingen bekijken en kan niet voor alles ruim de tijd nemen.

Mocht je gebruikmaken van Kunstmatige Intelligente (AI) via bijvoorbeeld Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion of andere AI tools, vermeld dit dan bij dat materiaal.


Let op de aanleverspecificaties voor het insturen van eigen werk

De toelatingscommissie, die bestaat uit de studieleider en een groot deel van de docenten, bekijkt alle aanmeldingsformulieren en het ingestuurde eigen werk.
Aan de hand hiervan wordt een dertigtal kandidaten uitgenodigd voor de tweede ronde. 

Ter voorbereiding op de gesprekken in de tweede ronde krijg je van tevoren een opdracht die je thuis maakt. In deze tweede ronde voer je gesprekken met een studentencommissie en een docentencommissie (ongeveer 20 minuten per commissie). Beide commissies bekijken alle aanmeldingsformulieren, het ingestuurde eigen werk en de opdracht.

De Filmacademie selecteert de meest geschikte en getalenteerde studenten op basis van de volgende kenmerken:

Brede fascinatie voor film en techniek

 • Is geïnteresseerd in (Nederlandse) film, animatie en al zijn facetten.
 • Is gefascineerd door beeld, compositie, kleur en hoe dat verhaal vertellend ingezet kan worden.
 • Is geïnteresseerd in computer techniek en dan specifiek gerelateerd aan Visual effects in de breedste zin van het woord.
 • Heeft een brede maatschappelijke en culturele belangstelling.

Creërend vermogen

 • Weet ideeën en verhalen overtuigend te vertalen in beelden die met de computer gemaakt worden.
 • Kan wat in het hoofd zit in voldoende mate omzetten in een visuele vorm met behulp van de computer.

Oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid en overtuigingskracht

 • Heeft eigen opvattingen over het visueel vormgeven van verhalen.
 • Heeft een sterke behoefte om verhalen beeldend vorm te geven en nieuwe mogelijkheden van vertellen en visualiseren te delen met anderen

Vermogen tot samenwerken

 • Werkt het liefst samen met andere om het werk naar een hoger niveau te krijgen.
 • Staat open voor dialoog en samenwerking met anderen.
 • Is bereid tot compromissen en zoekt actief mee naar alternatieven.

Reflectief vermogen

 • Is bereid en in staat tot reflecteren.

De toelatingscommissie kijkt niet alleen naar ervaring met software maar ook naar persoonlijke eigenschappen zoals karakter, stelling en motivatie. Wat is je drive, waarom wil je niets liever dan aangenomen worden op deze afdeling? Heb je de juiste karaktereigenschappen om te functioneren en samenwerken in een groep? Tevens wordt de voor het toelatingsgesprek gemaakte opdracht beoordeeld op originaliteit en functionaliteit.

Delen