De Nederlandse Filmacademie leidt studenten op tot specialisten in het filmvak. Samenwerking tussen die specialisten is kenmerkend voor het vak én voor het onderwijs. Studenten leren vanzelfsprekend de techniek waarmee ze tools in handen krijgen om hun vak op hoog niveau uit te oefenen. Ze worden opgeleid tot inhoudelijke makers en krijgen volop de ruimte hun talent, hun eigen stem, een eigen stijl te ontwikkelen. 

Artistiek onderzoek krijgt vorm in het Lectoraat Film. Denken en doen, maken en reflecteren zijn binnen dit lectoraat intrinsiek met elkaar verbonden. Door middel van het masterprogramma, het LAB en de Artists in Residence wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en vernieuwing van film en het filmveld. 

Beleidsplan Nederlandse Filmacademie

Dit is het beleidsplan van de Nederlandse Filmacademie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Hierin wordt teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode en directie en management geven de richting aan waarin de Nederlandse Filmacademie zich de komende vier jaar verder wil ontwikkelen.

Delen