Tessa Pope

Tessa Pope

Tessa Louise Pope (1988) groeide op in Amsterdam. Na een aantal omzwervingen; een jaar reizen, de toneelschool, vond Tessa als dochter van een psycholoog en een filmmaker de ultieme combinatie in het vak documentaire maken. Haar analytische, psychologische manier van denken helpt Tessa als maker haar dikwijls kleurrijke personages te portretteren. Haar toelatingsfilm, tweede- en derdejaars film haken allemaal aan dezelfde thematiek: menselijke relaties en de ondoorgrondelijke complexiteit daarvan. Naast het regisseren heeft Tessa zich ook bezig gehouden met het produceren van verschillende korte projecten, o.a. het maken van making of’s van een aantal grote Nederlandse speelfilms.

Back to list
Share