Pina Balk

Pina Balk

Course
Productie
Class
2017
Email
pinabalk@gmail.com

Tijdens haar studie productie aan de Nederlandse Filmacademie heeft Pina veel korte projecten buiten school geproduceerd, waaronder de korte film SMEER en de videoclip Hattori van Gallowstreet. In het derde jaar van haar studie heeft ze de fictie films LIV (2016, Zara Dwinger) en Op ons zelf (2016, Daan Groot) geproduceerd. Om het jaar mooi af te sluiten heeft zij stage gelopen bij New Amsterdam Film Company. Ze studeert af met de documentaire De Nieuwe Man (2017, Arjen Sinninghe Damsté) en de fictiefilm SIRENE (2017, Zara Dwinger). Naast haar grote liefde voor productie heeft zij altijd regie-ambities gehad. In haar afstudeerjaar zag ze kans beide functies te combineren. Samen heeft zij met Maxime Rozestraten de internationale coproductie pilot in samenwerking met het RITCS opgezet. Voor dit project heeft zij samen met Ashgan El-Hamus de regie op zich genomen. Na haar studie zou ze haar regie ambities meer aandacht willen geven, maar zich ook verder willen ontwikkelen in productie.

Back to list
Share