Mey Rahimi

Mey Rahimi

In de jaren voor de filmacademie was Mey bezig in de theaterwereld, voornamelijk in de redactie van festival Breakin’Walls van theater Frascati en als producent bij theatergroep DEGASTEN. In die tijd is haar liefde voor vormgeven steeds meer gaan groeien en begon ze haar eerste stappen te zetten in de richting van haar andere grote liefde: film. Mey is altijd bezig met hoe production design de vertelling sterker kan maken en naar manieren om een verhaal zonder woorden te vertellen. Vandaar dat ze het erg interessant vindt om te experimenteren met ontwerpen voor documentaire, zoals bijvoorbeeld in Family Food (Roshan Nejal, 2018) en Waarom bleef je niet voor mij? (Milou Gevers, 2020). Voor Waarom bleef je niet voor mij? was Mey mede verantwoordelijk voor het bedenken en ontwerpen van de animatie sequenties, een taak dat goed past bij haar interesse voor animatie en de mogelijkheden die dat medium biedt. Voor Mey is film een krachtig communicatiemiddel, en daarom maakt ze graag films over onderwerpen die zij belangrijk vindt, of die haar aan het hart gaan.

Back to list
Share