Lectoraat 'Onderzoek in en door de filmpraktijk'

Het lectoraat is dé onderzoekshub van de Filmacademie en ambieert het in gang zetten, ondersteunen en faciliteren van een onderzoeksmentaliteitin de Filmacademie bij docenten, studenten en medewerkers van zowel master als bachelor.  

Daarbij bouwt het Lectoraat voort op de kennis en expertise die het heeft opgedaan met zijn onderzoek voor en door de masteropleiding 'Artistiek onderzoek in en door de film', die door Mieke Bernink als lector is ontworpen, opgezet en geleid, en die als broedplaats voor het Lectoraat heeft gefunctioneerd. Het heeft het Lectoraat een helder inzicht gegeven in artistiek onderzoek, de relevantie en mogelijkheden ervan en de pedagogiek die nodig is om het te doceren. Het Lectoraat zal die kennis en expertise op organische wijze en in een context van voortdurend experimenteren, samenwerken en delen - zowel binnen als buiten de Academie - verder verdiepen en verbreden. 

Het Lectoraat positioneert zich nadrukkelijk op het kruispunt tussen kunstpraktijk en kennisproductie en erkent dat de filmmakers, kunstenaars en docenten waaruit de Filmacademie-gemeenschap bestaat in hun dagelijkse praktijk voortdurend bezig zijn met onderzoek en het opdoen van (praktijk)kennis. Het is dankzij al die kennis, die voortkomt uit hun praktijkervaring met film, audiovisuele media en onderwijs, dat zij een unieke bijdrage kunnen leveren aan wat doorgaans onder onderzoek wordt verstaan. Het scheppen van de voorwaarden waaronder onderzoeksideeën bottom-up kunnen worden ontwikkeld is de manier waarop het Lectoraat kan bijdragen aan de kritische vernieuwing van zowel het filmmaken als het filmonderwijs. 


Activiteiten 

Als onderzoekshub omvat het Lectoraat onder meer een zogenaamde ‘Kenniskring’ van docent-onderzoekers van het kernteam van de masteropleiding, een lopend onderzoeksproject genaamd 'Research Atlas', en een initiatief onder de naam ‘The Greenhouse’ dat docenten en gastdocenten van de Academie uitnodigt om eigen onderzoeksprojecten voor te stellen, die advies, expertise en financiële middelen ontvangen. Het Lectoraat ondersteunt actief het onderzoek aan de VRAcademy, vaak in samenwerking met andere instellingen, en is het aanspreekpunt voor een verscheidenheid aan gezamenlijke onderzoeksprojecten.

Delen