Behalve het onderzoek dat de masterstudenten doen initieert de AHK ook onderzoek door ‘artists in residence’ (AIR). In principe jaarlijks wordt een interessante maker, wier werk of werkwijze aansluit bij het concept van artistiek onderzoek, uitgenodigd om een aantal maanden op de academie aan zijn of haar onderzoek te werken samen met studenten van de master- en, waar mogelijk ook van de bacheloropleiding.

Delen