‘Artistiek onderzoek’, zei beeldend kunstenaar, filmmaker en onderzoeker Lonnie van Brummelen ooit, ‘is geen discipline maar een mentaliteit.’ Om die mentaliteit ook binnen de academie als geheel verder te stimuleren, is een laboratoriumfunctie gecreëerd, onder leiding van het lectoraat, waarbinnen ook docenten onderzoek kunnen doen. 

Een vrijplaats om nieuwe tendensen, technieken en inzichten te onderzoeken

Het LAB is een omgeving waar het nieuwe en nog niet gekende onderzocht wordt, waar ruimte is om grenzen op te zoeken en eroverheen te gaan. Het is geboren uit twee verwante wensen: de wens om permanente vernieuwing een plaats op de Filmacademie te geven en de wens om als HBO-instelling meer aan onderzoek te doen.

Het LAB vervult drie functies: onderzoek, proeftuin en platform voor uitwisseling. Onder leiding van het lectoraat film creëert de Filmacademie verschillende onderzoeksprojecten, waarin studenten, docenten en het veld samenwerken en experimenteren.  Doel is om met dit onderzoek het onderwijs te vernieuwen en om als denktank en platform voor vernieuwing een rol te spelen binnen film en media. Team en redactie

In de afgelopen jaren zijn calls uitgeschreven voor kortlopende onderzoeken binnen een gemeenschappelijk vastgesteld, maar breed, thema. Docenten konden zich hiervoor inschrijven. Een commissie van interne en externe deskundigen beoordeelde de voorstellen op relevantie voor het onderwijs of de sector, op uitvoerbaarheid en de verspreiding van de resultaten. Er zijn plannen in ontwikkeling om de call eveneens open te stellen voor studenten, om een jaarlijkse, academiebrede onderzoeksweek te organiseren en om meer de samenwerking met externe partijen te zoeken.

Researchweek

De eerste Research week vond plaats in oktober 2016 en stond in het teken van Immersive Media. Wat zijn de nieuwe narratieve strategieën?  Wat is het gevolg van de andere relatie tussen ruimte en tijd?  Welk gevolg heeft het nieuwe kader? Hoe kun je spelen met de andere rol van de toeschouwer? In de workshops verkennen de studenten de nieuwe vormen van vertellen die deze technologieën mogelijk maken door te experimenteren met hun eigen ideeën.

Onder leiding van: Ludger Pfanz. Met medewerking van: Joséphine Derobe, Paul Modler, Timo Heinänen, Avinash Changa

Delen