How to become an amateur again

Albert Elings

Wat gebeurt er als editors, sounddesigners, regisseurs en schrijvers bij elkaar komen en hun eigen favoriete beeld- en geluidsfragmenten meenemen, en zo samen, zonder vooropgezet plan of script, een hedendaagse found footage-film proberen te laten ontstaan?

Het voorgestelde onderzoek is een laboratorium waarin het filmverhaal ontstaat als resultante van een werkproces. Tijdens het proces wordt permanent gereflecteerd op wat dit experiment betekent voor het begrip van de bouwstenen van cinema – beeld, geluid, montage etc. Deze experimentele werkwijze wordt vastgelegd in een ‘tutorial’ onder de titel: ‘How to become an amateur again?’

Het woord ‘Lab’ wordt zo letterlijk mogelijk genomen. De voorkeur gaat uit naar materiaal en combinaties die de ‘temporal layer’ van film kunnen onderzoeken. Juist de mogelijkheden die de discrepantie tussen beeld en geluid biedt worden, zo open mogelijk, onderzocht. 

Het doel is om het ‘verhaal’ de resultante te laten zijn van het werkproces, en niet de aanleiding van het werkproces. Achterliggende vragen zijn: Hoe kunnen regisseurs meer ‘spelen’ tijdens het laten ontstaan van verhalen? Onderzoek doen naar andere mogelijke benaderingen dan te vertrekken vanuit dramaturgie? Hoe kan geluid een primair vormgevende kracht zijn, door uit te gaan van sferen waar beeld bij zou moeten komen, i.p.v. andersom? Hoe kunnen we de drie verschillende manieren van luisteren die Michel Chion onderscheidt (causaal, semantisch of gereduceerd) inzetten om nieuwe botsingen te creëren? Hoe kan de montage nog eerder de centrale rol in het vormgeven van de film spelen? Hoe kunnen we monteren 

Tijdens het proces wordt permanent gereflecteerd op wat dit experiment betekent voor het begrip van de bouwstenen van cinema – beeld, geluid, montage etc. Deze experimentele werkwijze wordt vastgelegd in een ‘tutorial’ onder de titel: ‘How to become an amateur again?’

Delen