De Politietekenaar of: The people's Polti

Sander Blom

Een onderzoek naar "dat wat blijft hangen" bij het publiek, vanuit het perspectief van een maker die wil leren of dat wat hij maakt ook echt de werking heeft die hij voor ogen had.

Geïnspireerd op de politietekenaar - de man die uit getuigenverklaringen een beeld schetst van een dader. En het standaard werk van Georges Polti over de 36 dramatische situaties die aan de basis liggen van alle dramatische vertellingen.

Vijf proefpersonen kijken naar de film Het onopmerkelijke leven van Hans Boorman. (2011, NFTA, regie: Jonathan Herzberg). Hen wordt gevraagd om de film in eigen woorden na te vertellen. Die navertelling wordt met pre-visualisatie technieken verbeeld. 

Door de verschillen en overeenkomsten van die visualisaties van de herinnering van de kijkers te analyseren, kunnen er misschien uitspraken gedaan worden over wat de kern is van de filmische vertelling. 

Dit onderzoek is te zien als een pilot van een mogelijke methode. Vraag is: zou je zo een peoples polti kunnen maken, een kaartenbak van wat essentieel en wat overbodig is voor een filmische vertelling? Levert deze werkwijze filmmakers inzicht en kennis op die van belang is, die hen helpt om beter te kunnen vertellen en verbeelden? 

Onderzoeker: Sander Blom
Animatie & montage: Danny Torrelli
Advies: Ed Tan - professor Media Entertainment UvA
Deelnemers onderzoek: 
* Huisvrouw, NL, 88 jaar
* Kostuumontwerper, NL, 58 jaar.
* Literatuurwetenschapper, NL, 65 jaar
* Kleermaker, IQ, 55 jaar
* Eindredacteur, 43 jaar 
Vertaler:Yasmine El Idrissi

Delen