World building

Michel de Graaf - i.s.m. Romke Faber / Faberface Production Design

Door opkomende digitale technologieën verandert ook de manier van verhalen vertellen. World Building is een concept van production designer Alex McDowell. Het is gebaseerd op zijn eigen ervaring. Met het World Building Medialab doet hij onderzoek naar nieuwe manieren van verhalen vertellen.

"The World Building Media Lab, directed by award-winning designer and professor Alex McDowell RDI, defines an experiential, collaborative and interdisciplinary practice that integrates imagination and emergent technologies, creating new narratives from inception through iteration and prototyping, into multimedia making. Through story logic and a redefined multi-user viewpoint in counterpoint to experience and environment, World Building allows us to actualize the imagination, and terraform worlds."

In Nederland en op de Filmacademie wordt merendeels gewerkt volgens het klassiek lineaire productiemodel. World Building vraagt een ander iteratief proces, en dus ook een ander productiemodel. 

In dit onderzoek wordt de methode die World Building is in praktijk bevraagd: een aantal studententeams van scenarist en production designer werken met elkaar samen om een wereld te maken en een scenario of scene te schrijven. Zo wordt proefondervindelijk met studenten gewerkt aan de vragen als: wat is de invloed van de locatie - de wereld - op de vertelling? Kun je world building gebruiken voor ieder idee, boek of bestaand script? Maar het is tegelijkertijd ook een experiment hoe en of het in het onderwijs op de Filmacademie is in te passen.

Delen