De tweejarige internationale opleiding Master of Film die in maart 2009 van start ging, is een onderzoeksopleiding met als ambitie 'een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van film en het filmveld door een context te creëren waarbinnen (jonge) makers hun professionele praktijk verder kunnen ontwikkelen via artistiek onderzoek in en door film.' 

 

Master of Film

Waar andere kunstvormen een traditie hebben waarin onderzoek als drijvende kracht van het creatieve proces wordt gezien, wordt een film of het filmverhaal door de makers veel minder vaak gezien als speculatief antwoord op een onderzoeksvraag. Kern van ‘artistiek onderzoek in en door film’ is de intrinsieke verbondenheid van denken en doen, maken en reflecteren. Het is middels de praktijk van het maken dat kritisch denken wordt ontwikkeld en het is via die reflectie en conceptualisering dat de artistieke praktijk wordt verbreed en verdiept. 

Deze notie van artistiek onderzoek onderscheidt zich tegelijk van academisch onderzoek – vanwege een veel sterkere nadruk op de subjectiviteit van de maker/onderzoeker en vanwege het belang van de artistieke praktijk in het onderzoek – en van onderzoek ter voorbereiding van een concreet filmproject zoals dat in de filmsector gebruikelijk is, vanwege de aandacht voor het proces en de noodzaak voor de articulatie en conceptualisering van de resultaten. Dit specifieke uitgangspunt, dat de basis vormt voor zowel de inhoud van het onderwijs als de wijze waarop dat onderwijs vorm krijgt, is min of meer uniek in de internationale wereld van het filmonderwijs. 

Delen