Christine Boersma

Christine Boersma

Christine liep stage bij Sophie Dros.

Wat is je beste herinnering aan de filmacademie?
Het samenwerken met talentvolle mensen.

Wat was de grootste verrassing van de afgelopen vier jaar?
Groeien is oncomfortabel.

Op welk project ben je het meest trots?
Op onze eindexamenfilm: bloed, zweet en heel veel tranen leidden tot een eindresultaat waar ik met mijn hele hart achter sta.

Welke wijze woorden hebben het meest indruk gemaakt?
"Jullie als documentairemakers moeten minstens een krantenabonnement hebben om te weten wat er speelt in de wereld" - Ger van Westing

Wat is het leukste aan jouw vakgebied?
Niemand begrijpt het leven volledig, maar documentairemakers hebben een hele directe manier om het te onderzoeken en bevragen.

Waar haal je inspiratie uit? 
Documentaires die op fictiefilms lijken en fictiefilms die op documentaires lijken.

Wat is het eerste dat je gaat doen na je afstuderen?
Feest vieren en huilen van verdriet.

Terug naar lijst
Delen