Waarom melden zich weinig vrouwelijke kandidaten aan voor de studierichtingen Cinematography, Sound Design en Visual Effects op de Filmacademie?

Heb je dit jaar toelating gedaan of overweeg je nog om dit jaar toelating te doen? De Filmacademie doet een onderzoek onder studenten die overwegen om zich aan te melden voor één van de volgende studierichtingen:

- Sound Design
- Cinematography
- Visual Effects


Misschien heb je toelating gedaan voor komend studiejaar of heb je er juist bewust voor gekozen om je niet aan te melden. Wij horen graag je mening over de overwegingen in je studie(richting)keuze.

We willen je vragen om vier korte vragen te beantwoorden om te bepalen of je binnen de doelgroep valt van dit onderzoek. 
Dank voor je medewerking!

Onderzoek februari 2024

Korte vragenlijst - februari 2024
Delen