Selectiecriteria

De Filmacademie selecteert de meest geschikte en getalenteerde studenten. De opleiding doet dat voor Cinematography op basis van de volgende kenmerken:

Creërend vermogen

  • Kan ter ondersteuning van een  (beeld)verhaal bewust en samenhangend gebruikmaken van de elementen totaal, medium en close-up.
  • Kan wat in het hoofd zit in voldoende mate omzetten in concreet passend beeld met een doordachte compositie.

Brede fascinatie voor bewegend beeld

  • Beschikt over voldoende basiskennis van film en televisie.
  • Heeft een brede maatschappelijk en culturele belangstelling.

Oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid en overtuigingskracht
Heeft eigen opvattingen over beeld en beeldtaal.

Vermogen tot samenwerken
Staat open voor dialoog en samenwerking met anderen.

Reflectief vermogen
Is bereid en in staat tot reflecteren.

Delen