Studieprogramma

Met de studenten van de andere richtingen volg je een gemeenschappelijke propedeusejaar.

Daarna begint je specialisatie. Je volgt theorievakken en workshops en je werkt aan producties. Rode draad in het tweede jaar is de samenwerking met de medestudenten van andere richtingen.

Vanaf het derde jaar werk je samen in productie-units. Iedere unit is verantwoordelijk voor de realisatie van één fictiefilm en één documentaire. In feite voer je samen de bedrijfsvoering van een productiebureau met alles wat daarbij komt kijken, zoals het meedenken over inhoud en vormgeving, het inspireren van de medewerkers en budgetbewaking.

Het vierde jaar staat in het teken van de productie van verschillende eindexamenproducties.

 

 

 

Studiegids

2018-2019

Specialiseren

Bij de studie Productie is het mogelijk om je gedurende de studie te specialiseren in een van de vele aspecten van het vak. Tijdens de opleiding leer je waar je talenten liggen, en minstens zo belangrijk, waar je voorkeur ligt. Ben je een logistieke regelneef of een eigenzinnige producent? Sta je graag op de set of werk je liever achter de schermen? Op de Filmacademie verken je de mogelijkheden en kies je jouw pad. 


Tot en met het tweede studiejaar volgen alle productiestudenten hetzelfde curriculum. Tijdens het derde jaar bestaat er de mogelijkheid tot specialisatie. Je kunt je bijvoorbeeld focussen op de productie van documentaireprojecten, postproductie, of op het produceren van (IM)VFX-producties. Dat doe je door vooral in die functie(s) mee te werken aan de academieproducties, maar ook door het kiezen van een stageplaats en het schrijven van je eindscriptie in het gekozen uitstroomprofiel.

Uitstroomprofielen zijn bijvoorbeeld:

uitvoerend producent
productieleider
postproductie-coördinator
produceren van documentaires
produceren van fictieproducties
produceren van commercials
produceren van IM en/of VFX producties
locatiemanager
opnameleiding

Delen