Toelating en aanmelding

Filmmaker word je niet zomaar. Het is een vak waar talent en gedrevenheid voor nodig zijn. Een filmmaker heeft een drang om verhalen te vertellen in beeld én geluid. En bovendien moet je erg goed kunnen samenwerken. Hieronder vind je wat feiten en cijfers voor de opleiding Regie documentaire. 

De deadline voor aanmelding van studiejaar '21/'22 is op 22 februari 2021 om 12:00 uur

Kernwoorden voor een Regie documentairestudent zijn eigenheid, creativiteit, persoonlijkheid, ambitie, doorzettingsvermogen en visie. Je hebt een sterke drang om iets te vertellen. Je bent maatschappelijk geïnteresseerd en nieuwsgierig naar mensen en de wereld waarin je leeft.

Jaarlijks melden zich ongeveer 45 kandidaten aan voor Regie documentaire.  Per jaar worden vijf documentairestudenten toegelaten. 

 • Minimaal twee films. De lengte van die films kan variëren van enkele minuten tot een uur. Minstens één van deze twee films is zonder interview. Deze film mag eventueel wel één of meerdere personages bevatten, maar wordt niet statisch geïnterviewd. Het gaat ons ook om de verbeelding van de werkelijkheid. 

 • Een filmplan van max. één A4 over een film die je in de toekomst graag zou willen maken. In het filmplan staat het onderwerp beschreven (waar gaat de film over), het thema van de film en een korte plan van aanpak.

 • Aanleveren: digitaal

De toelatingscommissie, die bestaat uit de studieleider en (gast)docenten, bekijkt alle aanmeldingsformulieren en het ingestuurde eigen werk. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd deel te nemen aan de selectie die bestaat uit een gesprek en een opdracht. De opdracht wordt gemaakt op de academie en neemt vier uur in beslag.

De Filmacademie selecteert de meest geschikte en getalenteerde studenten. De opleiding doet dat voor Regie documentaire op basis van de volgende kenmerken:

Creërend vermogen

 • Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien met behulp van verhalende elementen en interessante vormgeving in beeld en geluid.
 • Kan wat in het hoofd zit omzetten in beschrijvingen voor beeld en geluid.
 • Kan een gegeven uit de werkelijkheid omzetten in een filmische vertaling (visie).

Brede fascinatie voor verhalen vertellen en omgevingsgericht

 • Beschikt over voldoende basiskennis van documentaire (bioscoop en televisie).
 • Heeft een brede maatschappelijk en culturele belangstelling.
 • Observeert en onderzoekt uit zichzelf de wereld om zich heen op zoek naar verhalen.

Oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid en overtuigingskracht (communicatie)

 • Heeft eigen opvattingen over verhalen vertellen.
 • Wil en heeft wat te vertellen aan de mensen of de wereld (persoonlijke urgentie).
 • Kan anderen inspireren om mee te gaan in zijn/haar verhaal over de werkelijkheid – zowel voor als achter de camera.

Vermogen tot samenwerken

 • Staat open voor dialoog en samenwerking met anderen.

Reflectief vermogen

 • Is bereid en in staat tot reflecteren.

De academie is op zoek naar oorspronkelijke, nieuwsgierige, creatieve geesten, die blijk geven van eigenheid en kennis van de wereld om hen heen. Daarnaast moeten zij in staat zijn en bereid zijn om intensief samen te werken. Regiestudenten moeten beschikken over een interessante persoonlijke visie en die goed onder woorden kunnen brengen en verbeelden.

Delen