Toelating en aanmelding

Filmmaker word je niet zomaar. Het is een vak waar talent en gedrevenheid voor nodig zijn. Een filmmaker heeft een drang om verhalen te vertellen in beeld én geluid. En bovendien moet je erg goed kunnen samenwerken. Hieronder vind je wat feiten en cijfers voor de opleiding Visual Effects & Immersive Media.

Je kunt je per 1 december 2020 voor deze studierichting aanmelden. Alle informatie vind je op deze pagina.
De deadline voor aanmelding van studiejaar '21/'22 is op 8 maart 2021 om 17:00 uur.

N.B.

Door de lockdown en de onlangs ingestelde avondklok ondervind je mogelijk problemen met het maken van het aanmeldwerk. Maak je niet al te veel zorgen, met name over de (technische) uitvoering. De toelatingscommissies kijken vooral naar ideeën en creativiteit en houden zeker rekening met de beperkingen door corona bij de beoordeling van je aanmeldwerk. Let op de veiligheid en houd je aan de regels die momenteel gelden. Blijf gezond! 

De student VFX & IM is visueel ingesteld, heeft een passie voor film en de wil om samen te werken. Je hebt een flexibele houding, brede interesse in software en nieuwe technische mogelijkheden en oog voor het vertellen van verhalen in beeld en geluid. Je bent in staat eigen werelden te creëren en mee te denken in creatief inhoudelijke processen om deze werelden ten dienste te stellen aan het verhaal. 

Er melden zich elk jaar ongeveer 60 kandidaten aan voor Visual effects & Immersive media.
Per jaar worden 18 studenten toegelaten.

 • Gevarieerd materiaal, visual effects dan wel immersive media gerelateerd (films, showreel, interactieve producties, schetsen, storyboards etc.). Het liefst ziet de toelatingscommissie dat je je werk inzet om een verhaal te vertellen.
 • Aanleveren: digitaal

De toelatingscommissie, die bestaat uit de studieleider, twee docenten en een student, bekijkt alle aanmeldingsformulieren en het ingestuurde eigen werk. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek. Deze kandidaten krijgen tevens een opdracht toegestuurd die ze thuis moeten maken.

De Filmacademie selecteert de meest geschikte en getalenteerde studenten op basis van de volgende kenmerken:

Creërend vermogen

 • Weet ideeën en verhalen overtuigend te vertalen in een computerontwerp respectievelijk animatie en weet deze vervolgens in geloofwaardige 3D assets/werelden om te zetten.
 • Kan wat in het hoofd zit in voldoende mate omzetten in een visuele vorm met behulp van de computer.

Brede fascinatie voor film en 3D VFX/animatie

 • Beschikt over voldoende basiskennis van film/televisie, 3D VFX en animatietechnieken.
 • Heeft een brede maatschappelijke en culturele belangstelling.

Oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid en overtuigingskracht

 • Heeft eigen opvattingen over het visueel vormgeven van verhalen.
 • Heeft een sterke behoefte om verhalen beeldend vorm te geven en nieuwe mogelijkheden van vertellen en visualiseren te delen met anderen

Vermogen tot samenwerken

 • Staat open voor dialoog en samenwerking met anderen.
 • Is bereid tot compromissen en zoekt actief mee naar alternatieven.

Reflectief vermogen

 • Is bereid en in staat tot reflecteren.

De toelatingscommissie kijkt niet alleen naar ervaring met software maar ook naar persoonlijke eigenschappen zoals karakter, stelling en motivatie. Wat is je drive, waarom wil je niets liever dan aangenomen worden op deze afdeling? Heb je de juiste karaktereigenschappen om te functioneren en samenwerken in een groep? Tevens wordt de voor het toelatingsgesprek gemaakte opdracht beoordeeld op originaliteit en functionaliteit.

Delen