Beijing Film Academy

In het voorjaar van 2013 ontving de Filmacademie een delegatie van de Beijing Film Academy, een gerenommeerd zusterinstituut in China. Doel van dit bezoek was te onderzoeken of en in welke vorm samenwerking mogelijk zou zijn. Hierbij stond de uitwisseling van wederzijdse studenten centraal.

Directeur Bart Römer bracht in het najaar een tegenbezoek aan Beijing waarbij de directies van beide onderwijsinstituten het gesprek hebben gevoerd over de praktische mogelijkheden van een aantal voorstellen. Ook werd een Memorandum of Understanding ondertekend. 

Nadere plannen worden nu uitgewerkt, waarbij gestreefd wordt naar het voorbereiden van projecten in 2014 en uitvoering hiervan in 2015-2016. Een van de plannen betreft de vertoning van de eindexamenfilms van beide onderwijsinstituten, alternerend in Amsterdam en Beijing.

De Beijing Film Academy is enige filmschool in China en vormt met ruim tweeduizend studenten de grootste filmschool in Azië. Bekende alumni zijn Zhang Yimou en Chen Kaige. China is de snelst groeiende filmmarkt ter wereld en vormt met een box office van $ 2,7 biljoen in 2012 de grootste filmmarkt na de VS.

De voorgenomen samenwerking met de Beijing Film Academy sluit aan bij de plannen van Nederland om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met China op het gebied van film. 

Delen