Internationale samenwerking

De Nederlandse Filmacademie werkt aan de verankering en uitbreiding van haar positie in het internationale veld. Deze internationale samenwerkingsprojecten moeten leiden tot aanscherping van de visie op de eigen opleiding en daarmee tot de versterking van de internationale profilering. 

De internationale filmindustrie ontwikkelt zich onder invloed van de technologische mogelijkheden in een hoog tempo als een werkelijk grensoverschrijdende creatieve industrie. Zowel geografisch als inhoudelijk. Je kunt in Azië een film opnemen, die geproduceerd is in Europa en wordt betaald door een Amerikaans bedrijf terwijl de regisseur ter plekke het materiaal van de vorige film in hoge kwaliteit binnenhaalt en daar monteert. 

De Filmacademie speelt in op deze ontwikkeling. Als academie én op het niveau van het onderwijs. Als academie betekent dat aansluiting tot stand brengen met relevante buitenlandse filmscholen op een dieper niveau dan bijvoorbeeld kennisuitwisseling of excursies. Voor het onderwijs betekent deze ontwikkeling dat binnen het reguliere curriculum, door de gehele leerroute heen, internationalisering meer dan tot nu toe gebruikelijk een logische en organische plek inneemt.

Op de Filmacademie leer je een vak, een ambacht. Samenwerking met andere specialisten is binnen dat vak essentieel. Daarom is ook internationale samenwerking essentieel. Het professioneel samenwerken in of met een andere cultuur verdiept en verbreedt eigen expertise en inzichten. Dat kan een bron van inspiratie zijn en een stimulans voor het functioneren van aankomende filmmakers.

Post-academische opleiding in Sound EPAS

In september 2016 ging de post-academische opleiding European Postgraduate in Arts in Sound (EPAS) van start. Deze éénjarige internationale opleiding biedt onderwijs op het gebied van sound als artistieke discipline binnen een audiovisuele context. De opleiding wordt georganiseerd door de The School of Arts Gent, de Nederlandse Filmacademie (Amsterdam) en IFS (Keulen) en wordt afgerond met een certificaat van deze drie instellingen. In september 2018 gaat een nieuw studiejaar van start. Meer weten?

Cilect en Geect

De Nederlandse Filmacademie is aangesloten bij CILECT en GEECT. Via deze organisaties neemt de academie kennis van de beroepspraktijk buiten Nederland en van de curricula van buitenlandse filmscholen. CILECT (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision) is de vereniging van grote film- en televisiescholen in de wereld. GEECT (Groupement Européen des Ecoles de Cinéma et de Télévision) is de organisatie van Europese leden. 
Meer weten?

Bejing Film Academy

In het voorjaar van 2013 ontving de Filmacademie een delegatie van de Bejing Film Academy. Doel van dit bezoek was te onderzoeken of en in welke vorm samenwerking mogelijk zou zijn. Hierbij stond de uitwisseling van wederzijdse studenten centraal. Directeur Bart Römer bracht in het najaar een tegenbezoek aan Bejing waarbij de directies van beide onderwijsinstituten het gesprek hebben gevoerd over de praktische mogelijkheden van een aantal voorstellen. Ook werd een Memorandum of Understanding ondertekend. Lees meer

Suriname 8for40

Ter gelegenheid van de veertigjarige onafhankelijkheid van Suriname is in 2015 het project ‘DocuLab 8 voor 40’ gestart. Zes Surinaamse documentairemakers kregen de kans om, onder begeleiding van ervaren filmmakers en docenten van de Nederlandse Filmacademie, hun idee uit te werken tot een volledig scenario. Het Nederlands Filmfonds steunt de makers met een bedrag van € 15.000.

Reizen medewerkers vanaf september 2011

Delen