EPAS: European Postgraduate in Arts in Sound

In 2016 ging EPAS van start. In de periode van oprichting werd dit de Joint master Sound in AudioVision (SIAV) genoemd. De Europese partners van dit samenwerkingsproject (acht filmscholen en festivals) bezochten begin 2012 de afdeling Sound design van de Filmacademie, onder andere om te praten over de ontwikkeling van het curriculum.

De nieuwe opleiding wil bijdragen aan kennis over het belang van geluid voor een filmische constructie en biedt ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen van geluidsexpressie. De nadruk ligt op het samengaan van een technische, theoretische en artistieke benadering van de geluidspraktijk binnen een audiovisuele context. 

Ben Zijlstra, studieleider Sound design en betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding vertelt: 'De meeste literatuur bespreekt alleen de beeldinhoud. Onvoorstelbaar, want de duiding van het beeld heeft alles te maken met het geluid dat erbij te horen is. Kijk je zonder geluid naar hetzelfde beeld dan valt de filmische illusie uiteen. Verander je het geluid, dan verander je ook direct het verhaal.'

Ook willen de samenwerkende Europese instituten de praktische en creatieve uitwisseling van ideeën en werkwijzen faciliteren. Hierdoor zullen nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan in de kunst en het entertainment.

Voor wie is de opleiding bedoeld?
Ben Zijlstra, studieleider Sound design: 'Iemand die de de opleiding wil volgen zal zich moeten presenteren met een onderzoeksvraag. Ik ga ervan uit dat het mensen zijn die zich verder willen ontwikkelen na al enige tijd gewerkt te hebben. Vaak ontstaan er dan vragen of heb je het gevoel dat je je eigen potentie onbenut laat.' Er zullen jaarlijks maximal 10 studenten kunnen deelnemen. 


De opleiding richt zich niet alleen op sound designers, maar juist op makers uit andere disciplines. Ook richt de opleiding zich niet exclusief op oud-studenten van de meewerkende instellingen. De ambitie is om vanuit alle hoeken van Europa of zelfs de wereld geïnteresseerden aan te trekken. 'De bedoeling is dat de samenstelling van de groep zo divers is dat de studenten elkaar versterken.'

Tijdens de opleiding reizen de studenten en docenten tussen de verschillende Europese instituten op en neer.

Nieuwe wegen
Zoals muziek een vorm van taal geworden is, zo zal zo'n soort ontwikkeling  binnen sound design nog plaats gaan vinden. De opleiding wil daaraan een bijdrage leveren door de mogelijkheid tot onderzoek en experiment.

Ben Zijlstra: 'Studenten zullen nieuwe wegen ontdekken doordat ze gaan experimenteren met elementen die nu nog niet gebruikelijk zijn. Wat dat precies zal zijn, laat zich moeilijk voorspellen.'

Update april 2016: Post-academie opleiding EPAS van start

Update mei 2014: Start van Master of Arts in Sound (EMAS) in 2016  

Update juni 2012: Netherlands Film Academy joins European consortium to form Sound in AudioVision (SIAV),  a European Joint Masters Degree in Sound

Europese subsidie
Met behulp van subsidie van het Lifelong Learning programma van de Europese Unie wordt er in de komende twee jaar door de acht partners  gewerkt aan het opzetten van een gezamenlijke masteropleiding Sound in Audiovision.

Erasmus
Het Leven Lang Leren-programma bestaat uit verschillende onderdelen. Subsidies voor het hoger onderwijs vallen onder de noemer Erasmus. Om geld te krijgen moet een plan voldoen aan criteria waarbij vernieuwing, samenwerking en mobilliteit in Europa op het gebied van onderwijs centraal staan.

Excellentie en innovatie
De joint master wordt gezien als een multilateraal project. Dit houdt in dat het voldoet aan één van de vijf prioriteiten die ervoor zijn ontwikkeld. In dit geval is dat het voeden van de excellentie en innovatie binnen het hoger onderwijs. De master moet dus activiteiten ontplooien binnen de driehoek van onderwijs, onderzoek en innovatie.

Delen