VRAcademy

De VRAcademy is een initiatief van de afdeling Immersive Media (IMVFX) van de Nederlandse Filmacademie. Het doel is het stimuleren van innovatie en kruisbestuiving tussen educatieve instellingen en het bedrijfsleven. In eerste instantie kunnen studenten kennis maken met de nieuwste technieken, zoals VR, AR en Mixed Reality door middel van samenwerking. Ze ontwikkelen concepten buiten de gevestigde structuren en onderzoeken daardoor wat die nieuwe technieken binnen hun eigen vakgebied voor ze kunnen betekenen. 

Amsterdam Creative Industries Network

Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) is het landelijke talent-, kennis- en businessnetwerk voor creatieve industrie en digitale technologie. Initiatiefnemers van het netwerk zijn de drie grootste hogescholen: de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Hogeschool van Amsterdam en Inholland. Samen verbinden ze met deze samenwerking 13.000 studenten, 20 onderzoeksprofessoren, 33 opleidingen op 10 locaties in de metropoolregio Amsterdam. Het brandpunt van de activiteiten van het ACIN ligt in de Knowledge Mile. Er wordt door de industrie en talentvolle onderzoekers en studenten samengewerkt vanuit labs, te weten MediaLAB Amsterdam, Citizen Data Lab, Fashion Technology Lab, Digital Life Lab, Interaction & Games Lab (waarin de Nederlandse Filmacademie participeert), Publishing Lab en Heritage Lab van de Academie van Bouwkunst en de Reinwardt Academie. Het Heritage Lab organiseert de Week van het Lege Gebouw. 

Filmfestivals in Nederland

De band tussen grote en kleine filmfestivals in Nederland is sterk. Eindexamenfilms van de Filmacademie worden op diverse festivals vertoond. Studenten bezoeken tijdens hun opleiding ook steevast het Nederlands Film Festival in Utrecht, het Internationaal Filmfestival in Rotterdam (IFFR) en het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). Aan deze festivals werken ook docenten van de academie mee. Zo werd bijvoorbeeld tijdens het Nederlands Film Festival door docenten van de HKU en de Filmacademie college gegeven, tijdens het IFFR een masterclass en vindt de IDFAcademy in het gebouw van de Filmacademie plaats. 
Films worden ook vertoond op kleinere festivals in Nederland én bovendien op vele in het buitenland. Prijzen en vertoningen

Delen