Eigen werk

Aanleveren
Hieronder vind je de eisen per afstudeerrichting. Bij de meeste afstudeerrichtingen kun je alleen nog maar digitaal je werk aanleveren. Kijk dus goed wat er van je verwacht wordt en let op de volgende dingen:

- Upload je video/filmmateriaal (naar Vimeo of YouTube). Kopieer/plak de link vervolgens in het webformulier ‘Eigen werk’ dat je via de mail in de loop van december ontvangt.
- Vermeld van digitaal aan te leveren bestanden (foto's, plannen, etc.) een Google Drive- of Dropbox-link in het webformulier ‘Eigen werk’ dat je via de mail in de loop van december ontvangt. Lees hier hoe je dat doet. 
- Houd je bij het insturen van films aan de maximale lengte zoals vermeld bij materiaaleisen per afstudeerrichting. De toelatingscommissie bekijkt maximaal 15 minuten van het ingestuurde werk.
- Verstuur je iets per post of lever je iets af bij de receptie, vermeld dan op het pakket of de envelop je kandidaatnummer (linksboven in de hoek) én de afstudeerrichting (optie A) waarvoor je je aanmeld. Maak één pakket en doe het op de post of lever het in bij de receptie (dagelijks geopend tot 17.00 uur).
- Het adres: Nederlandse Filmacademie, ovv Toelating 2017, Markenplein 1, 1011 MV, Amsterdam.

Ook onderstaande punten zijn van belang:

 • Stuur alleen dat in wat er, per afstudeerrichting, gevraagd wordt.
 • Inzendingen zonder het vereiste materiaal worden niet in behandeling genomen.
 • Vanzelfsprekend gaat het om door jou zelf gemaakt werk voor de afstudeerrichting waarvoor je toelating doet.
 • Heb je al eerder toelating gedaan, stuur dan nieuw materiaal.

Eisen eigen werk per afstudeerrichting

Cinematography 

 • Maximaal 15 minuten filmmateriaal. Minimaal twee diverse stijlen in fictie, documentair of commercieel werk.
 • Eventueel aangevuld met foto’s of ander materiaal dat relevant is voor Cinematography. Geen aftermovies.
 • Aanleveren: digitaal

Immersive media / Visual Effects  (IMVFX)

 • Gevarieerd interactief of VFX materiaal (films, interactieve producties, schetsen, storyboards etc.).
 • Aanleveren van films, showreel, schetsen, storyboards: digitaal. Interactief materiaal waar mogelijk digitaal en anders op memory-stick: per post

Montage

 • Maximaal 15 minuten filmmateriaal. Bij voorkeur afgeronde films (geen showreels of compilatie).
 • Aanleveren: digitaal

Productie

 • Maximaal 15 minuten filmmateriaal
 • Minimaal één schriftelijk werkstuk waar organisatievermogen uit blijkt.
 • Aanleveren: digitaal

Production design 

 • Beeldend werk: b.v. tekeningen, schetsen (schetsboek), schilderwerk, storyboards, moodboards, maquettes, fotografie, films, kleding, grafisch werk, decorbouw etc.
 • Aanleveren
  - Foto’s, schetsen, tekeningen, storyboards etc. in één zichtmap per post (of langs brengen)
  - Grote werkstukken (decorbouw, beelden, etc.) gefotografeerd (prints, niet digitaal) per post (of langs brengen)
  - Maquettes (indien niet te groot) langs brengen of gefotografeerd per post
  - Films digitaal

Regie fictie 

 • Maximaal twee films. Eén film is verplicht, tweede optioneel. Totale lengte van het deel dat je wilt laten zien is maximaal 15 minuten.
 • Twee korte plannen of ideeën voor een nog te realiseren film op (samen) maximaal één A4.
 • Aanleveren: digitaal

Regie documentaire

 • Maximaal twee films. Eén film is verplicht, tweede optioneel. Totale lengte van het deel dat je wilt laten zien is maximaal 15 minuten. 
 • Twee filmplannen (ieder maximaal één A4)
 • Een fotoverhaal bestaande uit maximaal 5 foto’s van een situatie of gebeurtenis uit je eigen omgeving. De foto’s vertellen samen één verhaal. Het gaat hier om een situatie of gebeurtenis uit je eigen omgeving die je emotioneel heeft geraakt (verwonderd, benieuwd, geëmotioneerd, ontzet etc.). Uitgangspunt is de documentaire werkelijkheid.
 • Aanleveren: digitaal

Scenario

 • Eén uitgewerkt scenario
 • Een idee voor een lange speelfilm (maximaal 1 A4)
 • Een idee voor een serie (maximaal 1 A4)
 • Een idee voor een korte film (maximaal 20 regels)
 • Optioneel - dus niet verplicht - een verhaal, toneelstuk of een andere tekst die een goed beeld geeft van je schrijverschap.
 • Aanleveren: per post. Maak 4 aparte leessets (tbv. de diverse commissieleden), apart geniet of ingebonden dmv. bijvoorbeeld een snelhechter (geen ringbanden of ordners). 

Sound design

 • Maximaal 15 minuten. Geluid bij beeld of verhalend geluid (geen muziek!)
 • Aanleveren: digitaal

Let op

Vermeld op al het materiaal duidelijk je naam, eerste keuze en het kandidaatnummer (te vinden in de mail die je ontving bij je aanmeldingsformulier).

Delen