Belangrijke data toelating 2019

De planning van de verdere procedure is als volgt:

  • Deadline voor de toelating is voor 2019 vastgesteld op maandag 25 februari 2019. 
  • De eerste selectie (de materiaalronde) vindt plaats in week 10 en 11 (4 t/m 15 maart 2019).
    De uitslag van de eerste selectie volgt in week 12 (18 t/m 22 maart 2019).
  • De tweede selectie (de gespreksronde) varieert per afstudeerrichting en vindt plaats in week 14 en 15 (1 t/m 12 april 2019).
    De definitieve uitslag volgt in week 17 (22 t/m 26 april 2019).

Alle communicatie over het toelatingsexamen verloopt schriftelijk. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen wordt er over de definitieve uitslagen niet gecorrespondeerd.

De selectie en toelatingsprocedure


Toelatingscommissies

Elke afstudeerrichting heeft een eigen toelatingscommissie. Deze bestaat uit de studieleider, (gast-) docenten en (oud-) studenten.

Eerste selectie: materiaalronde
Een paar weken na de deadline voor aanmelding beoordelen de toelatingscommissies de aanmeldingen op motivatie, interesses en eigen werk. Op basis hiervan wordt een selectie gemaakt van kandidaten die toegelaten worden tot de volgende ronde: de gesprekkenronde.

Tweede selectie: gespreksronde en eventueel opdracht
De gesprekken met de toelatingscommissies gaan over je motivatie, je interesses, etc.. Ook word je bij de meeste afstudeerrichtingen gevraagd een opdracht uit te voeren, thuis of op de academie. Dat is afhankelijk van de afstudeerrichting. Dit krijg je tijdig te horen. De data voor de gesprekken worden door de academie vastgesteld. Ze vinden meestal plaats in april. Als je wordt uitgenodigd voor deze ronde ontvang je een brief met daarin informatie over het verdere verloop van de selectie. Afwijken van de datum in de selectiebrief is niet mogelijk.

Van de uitslag krijg je schriftelijk bericht.

Meer over aangenomen of afgewezen

Delen