Collegegeld

Iedereen die zich aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten inschrijft als student of cursist is verplicht collegegeld of cursusgeld te betalen. De hoogte van het collegegeld hangt onder andere af van de inschrijfvorm, de opleiding waar je je voor inschrijft en je nationaliteit.

Het wettelijke collegegeldtarief voor voltijdse, bekostigde opleidingen voor het studiejaar 2020-2021 is door het Ministerie van OCW vastgesteld op 2.143,-. Dit tarief is ook van toepassing op de deeltijdse bachelor- en masteropleidingen van de AHK. 

Het wettelijke tarief geldt voor studenten afkomstig uit Nederland, een ander land uit de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of Suriname. Het tarief is ook van toepassing op UAF-vluchtelingstudenten.

Als AHK-student kun je het verschuldigde bedrag in één keer overmaken of via een incasso in één of tien gelijke termijnen van je rekening laten afschrijven. Je keuze voor één van deze opties geef je aan in Studielink. Toegelaten studenten kunnen vanaf 1 mei een e-mail verwachten, waarin uitgelegd wordt hoe je in Studielink je betaling moet regelen. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 september, anders is je inschrijving niet compleet.

Op de website van Centrale Studentenadministratie van de AHK vind je alles over het actuele collegegeld.

Delen