De selectie

Belangrijke data toelating (start studiejaar '24-'25)
De planning van de procedure is als volgt:

  • Deadline voor de toelating is voor 2024 vastgesteld op maandag 26 februari 2024 om 12:00.
  • De eerste selectie (de materiaalronde) vindt plaats in week 10 en 11 (4 t/m 17 maart 2024)
    De uitslag van de eerste selectie volgt in week 12 (18 t/m 24 maart 2024).
  • De tweede selectie (de gespreksronde) varieert per afstudeerrichting en vindt plaats in week 14 en 15 (1 t/m 14 april 2024).
  • De definitieve uitslag volgt in week 18 (week 29 april 2024).

Alle communicatie over het toelatingsexamen verloopt schriftelijk. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen wordt er over de definitieve uitslagen niet gecorrespondeerd.

Toelatingscommissies
Elke afstudeerrichting heeft een eigen toelatingscommissie. Deze bestaat uit de studieleider, (gast-) docenten en (oud-) studenten.

Eerste selectie: materiaalronde
Na de deadline voor aanmelding beoordelen de toelatingscommissies de aanmeldingen op motivatie, interesses en eigen werk. Op basis hiervan wordt een selectie gemaakt van kandidaten die toegelaten worden tot de volgende ronde: de gespreksronde.

Tweede selectie: gespreksronde en eventueel opdracht
De gesprekken met de toelatingscommissies gaan over je motivatie, het ingezonden materiaal, je interesses, etc.. Ook word je bij de meeste afstudeerrichtingen gevraagd een opdracht uit te voeren, thuis of op de academie. Dat is afhankelijk van de afstudeerrichting. Dit krijg je tijdig te horen. De data voor de gesprekken worden door de academie vastgesteld. Als je wordt uitgenodigd voor deze ronde ontvang je een mail met daarin informatie over het verdere verloop van de selectie. Afwijken van de datum in de selectiebrief is niet mogelijk.

De uitslag ontvang je per mail.
 

 

Aangenomen?

Wat moet je weten?

 

Afgewezen?

Hoe nu verder?

Delen