FAQ - Veelgestelde vragen over de toelating en aanmelding


Jaarlijks komen er zo'n 500 tot 550 aanmeldingen binnen. De academie gaat zeer zorgvuldig om met die aanmeldingen. Daarom is het van belang dat het hele toelatingsproces goed georganiseerd is. Om dat te kunnen doen hebben we hier alle vragen over het formulier, het eigen werk en andere vragen op een rijtje gezet.

> Welk diploma heb ik nodig om me aan te melden voor de Filmacademie?
Om in te kunnen stromen binnen het hbo heb je minimaal een mbo-diploma op niveau 4 nodig of hoger (havo, vwo etc.).

> Kan ik me ook aanmelden als ik (nog) niet het vereiste diploma heb?
Jazeker. Als je in je examenjaar zit kun je dat vermelden. Daarmee is dan duidelijk waarom er geen kopie van je diploma is toegevoegd. Mocht het zo zijn dat je onvoldoende vooropleiding hebt om in te kunnen stromen in het hbo dan stuur je het diploma in dat je wel hebt behaald. Als je beide toelatingsfasen met een positief resultaat doorloopt en de Filmacademie zou je willen toelaten, dan word je uitgenodigd voor een capaciteitenonderzoek. Kandidaten die hier voor in aanmerking komen, ontvangen t.z.t. alle benodigde informatie.

> Wat zijn belangrijke data om in de gaten te houden?
De deadline voor de de toelating is op maandag 6 maart 2023, 17.00 uur. De ontvangstbevestiging ontvang je binnen twee weken na de deadline. In de laatste week van maart ontvang je bericht over of je wel of niet wordt uitgenodigd voor de gespreksronde. De gespreksronde volgt in week 15 of 16. De definitieve uitslag wordt eind april, begin mei 2023 bekend gemaakt.

> Accepteert de Filmacademie later nog inzendingen?
Nee, dat is niet mogelijk. Direct na de deadline start de verwerking van alle aanmeldingen. Dit proces is strak geregisseerd. Zorg dus dat alles op tijd is. Hou er rekening mee dat je voor je aanmelding een DigiD nodig hebt. Het aanvragen daarvan duurt een paar dagen. Als je iets per post moet insturen, doe dit dan ook ruim op tijd. Zeker als je je aanmeldt vanuit het buitenland.

Ik heb geen e-mail met informatie ontvangen na mijn inschrijvingsverzoek in Studielink.
Na het indienen van een inschrijvingsverzoek voor een bacheloropleiding aan de Filmacademie in Studielink duurt het maximaal een kwartier voordat je een e-mailbericht met informatie en een link naar de uploadomgeving krijgt. Als je na een kwartier nog geen bericht hebt gekregen, raden we je de volgende stappen aan:

  • Controleer het e-mailadres waarmee je in Studielink staat geregistreerd. Is dat nog actueel?
  • Controleer je spammap. De mail is verzonden vanaf no-reply@ahk.nlen heeft als onderwerp 'Nieuwe aanmelding 2023-2024'
  • Stuur een berichtje naar de afdeling Informatiemanagement van de AHK via fleur.danis@ahk.nl, dan zal de mail alsnog handmatig worden verstuurd.
  • Het is bekend dat kandidaten die al een AHK e-mailadres hebben, omdat ze in het verleden een andere opleiding of een cursus aan de AHK hebben gevolgd de mail op het  @student.ahk.nl e-mailadres krijgen. Meestal is dat adres niet meer toegankelijk. Stuur ook in dat geval even een berichtje naar fleur.danis@ahk.nl​​​​​​​​​​​​​​, dan zorgen we dat je het e-mailbericht zo snel mogelijk op een ander e-mailadres zult ontvangen.

> Kan ik op het formulier aangeven wanneer ik uitgenodigd wil worden voor een gesprek?
Nee, er wordt pas na de materiaalronde vastgelegd op welke dagen de negen verschillende afstudeerrichtingen gesprekken zullen hebben. Tussen de materiaal- en de gespreksonde is te weinig tijd om specifieke wensen te honoreren.

> Ik ben tijdens de geplande gespreksronde niet in Nederland, kan het ook een andere keer of op een andere manier?
Nee, in principe niet, gezien de omvang van het gehele proces is het onmogelijk om voorafgaand al uitzonderingen te maken. Mocht je tijdens je aanmelding al weten dat je er in de gespreksperiode niet bent, stuur dan met je aanmelding een e-mail mee t.a.v. de Coördinator Toelating (fleur.danis@ahk.nl​​​​​​​​​​​​​​) met daarin vermeld de reden van afwezigheid en wanneer je wel beschikbaar bent. Mocht je geselecteerd worden voor de gespreksronde dan wordt de situatie individueel bekeken.

> Kan ik ook iets anders insturen dan gevraagd wordt door de selectiecommissie?
Als je niet kunt insturen wat een afstudeerrichting vraagt (zie het overzicht), dan heeft het geen zin om je aan te melden voor de Filmacademie. Aanmeldingen die niet aan de gestelde eisen per afstudeerrichting voldoen, worden niet in behandeling genomen.

> Ik ben iets vergeten in te sturen, stuur ik dat dan nog na?
Nee, als er iets aan je aanmelding ontbreekt dat noodzakelijk is, neem dan contact op met fleur.danis@ahk.nl​​​​​​​​​​​​​​.

> Ik heb mijn aanmelding al ingestuurd maar wil liever iets van het materiaal omruilen of er iets aan toevoegen, kan dat?
Nee. Je stuurt je aanmelding pas in als je zeker weet dat je alle instructies hebt opgevolgd én zeker bent van het ingestuurde werk.

> Ik ben bijna klaar met mijn propedeuse maar heb al wel een ander diploma, wat doe ik dan?
Tijdens je aanmelding ontvangen we graag een kopie van je hoogst behaalde diploma of propedeusegetuigschrift. Je stuurt dan ook datgene in wat al behaald is. Het is niet nodig om bijv. meerdere diploma’s in te sturen. Ook cijferlijsten zijn overbodig evenals certificaten van particuliere opleidingen en cursussen.

> Ik heb een buitenlands diploma, is dat ook goed?
Ja, mocht je al in het bezit zijn van een diplomawaardering van de Nuffic stuur dat dan mee. Zo niet dan is dat niet erg. Op het moment dat het bekend is dat je door de materiaalronde heen bent en je wordt voor de gespreksronde uitgenodigd, dan neemt de organisatie contact op met de Nuffic.

> Zijn er deelnamekosten verbonden aan de toelating?
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het toelatingsexamen.

> Maak je kans op toelating als je net van de middelbare school komt?
Jazeker. In het algemeen geldt wél dat mensen die na de middelbare school eerst iets anders gedaan hebben makkelijker aangenomen worden. Het verschilt wel iets per afstudeerrichting. Voor Regie of Scenario is een persoonlijke visie heel erg belangrijk. Over het algemeen is gebleken dat mensen met levenservaring en persoonlijke bagage beter in staat zijn zo'n visie te ontwikkelen.

> Ik kom net van de middelbare school maar wil me nog niet aanmelden. Wat kan ik doen om me toch voor te bereiden op de aanmelding?
Je kunt kijken of je ergens een baan(tje) kan vinden in de filmwereld, kijk bijvoorbeeld eens op de site van Vers (een vereniging van film en televisiemakers). Je kunt ook een opleiding gaan volgen of cursussen doen. Open Studio biedt een oriëntatiejaar op het filmvak. Je kunt je ook aanmelden voor één van onze oriëntatiecursussen Productie-assistentie, assistent Production design, Lichtassistentie of Visual Effects. Maar er zijn natuurlijk legio mogelijkheden, je kunt gaan reizen, gaan werken, etc.

> Kun je tijdens de opleiding nog switchen van afstudeerrichting?
De Filmacademie heeft een voor Nederland unieke manier van werken waarin het samenwerken van alle disciplines van een filmcrew een centrale plaats inneemt. Daarom ligt het aantal studenten dat wordt aangenomen per afstudeerrichting vast. Dat aantal is gebaseerd op de gebruikelijke samenstelling van een filmcrew. Hierdoor kan elke student tijdens de praktijkoefeningen functioneren zoals dat in werkelijkheid ook gaat en dus ten volle profiteren van de mogelijkheden die de Filmacademie biedt. Hierdoor is het alleen bij zeer hoge uitzondering mogelijk om tussentijds van afstudeerrichting te wisselen.

> Maak je kans om aangenomen te worden als je niet de Nederlandse taal beheerst?
Ondanks dat veel (verplichte) vakliteratuur in het Engels is geschreven, worden alle lessen op deze opleiding in het Nederlands gegeven. Wanneer je van oorsprong niet Nederlandstalig bent, zal je bij aanvang van het eerste studiejaar de Nederlandse taal moeten beheersen op niveau B2 (mondeling en schriftelijk) van het Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). Je dient hiervoor het diploma Staatsexamen NT2 (programma 2) behaald te hebben of een daarmee vergelijkbaar diploma.

Kandidaten die het Nederlands mondeling en schriftelijk niet aantoonbaar op B2 beheersen, worden ook niet uitgenodigd voor de toelatingsrondes. Uiteraard kunnen zij zich het jaar daarop opnieuw aanmelden en de tussenliggende tijd gebruiken om het Nederlands op het vereiste niveau te krijgen.


> Hoeveel tijd neemt de studie in beslag en zijn het regelmatige tijden?
De studie aan de Filmacademie is een full-time opleiding, dat wil zeggen dat je er zeker 40 uur per week mee bezig bent. In het eerste jaar heb je 5 dagen per week les van 9.30 tot 17.00 uur en daarnaast nog je huiswerk. Vanaf het tweede jaar heb je naast de lessen ook veel producties waar je aan mee gaat werken. Vanaf het derde jaar heb je minder les en werk je veel aan producties mee, loop je stage en heb je daarnaast ook nog een aantal opdrachten waar je zelfstandig aan moet werken. In het vierde jaar werk je mee aan de eindexamenproducties, schrijf je een eindexamenscriptie en maak je een zelfstandige eindexamenopdracht. Al met al is de studie aan de Filmacademie een intensieve studie waar je veel tijd voor nodig hebt.

> Kun je naast je opleiding een baan(tje) hebben?
De Nederlandse Filmacademie is een fulltime dagopleiding. Filmoefeningen worden soms ook 's avonds en in het weekend gepland. De opleiding valt, afhankelijk van de afstudeerrichting, hooguit te combineren met een kleine parttime baan.

> Hoeveel lessen heb je samen met de studenten uit de andere vakklassen?
In het eerste jaar heb je vrijwel altijd les met studenten van de andere afstudeerichtingen. Ook in het tweede jaar zijn er nog theorielessen voor alle studenten, zoals bijvoorbeeld filmanalyse. Verder werk je natuurlijk nauw samen met de studenten uit de andere vakklassen tijdens de praktijkoefeningen

> Er gaat iets mis met het indienen van bestanden of links, bij wie kan ik terecht?
Bij problemen met het indienen van bestanden of links, graag contact opnemen met Functioneel Beheer, afdeling Informatiemanagement via fb-sz@ahk.nl

> Heeft de Nederlandse Filmacademie een vertrouwenspersoon waarbij ik terecht kan?

Als student kun je terecht bij de vertrouwenspersonen binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt bij het signaleren van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. De vertrouwenspersoon heeft als taak om personen die hier het slachtoffer van zijn, te helpen zoeken naar een oplossing. Kijk voor meer informatie bij Veilig studeren op de website van de AHK.

> Waar kan ik terecht met vragen wanneer gezondheidsproblemen of een functiebeperking een belemmering kunnen zijn voor studeren?
Wanneer je als gevolg van een functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie) bepaalde voorzieningen of aanpassingen nodig hebt voor het volgen van onderwijs en/of het doen van tentamens/examens, dan kan je terecht bij de studentendecaan. Studentendecaan Timon Hagen helpt je bij praktische of persoonlijke zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van je studie. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Samen wordt gekeken naar welke voorzieningen of aanpassingen je nodig hebt om je studie te kunnen doorlopen, indien nodig in overleg met de directie van de academie of anderen binnen de AHK. De studentendecaan kan ook doorverwijzen naar instanties buiten de AHK. Overweeg je een studie aan de Nederlandse Filmacademie en wil je graag een gesprek over extra voorzieningen of aanpassingen? Mail dan naar Timon Hagen.
 

Delen