Cláudio de Oliveira Marques

Cláudio de Oliveira Marques

Na een aantal jaar taxichauffeur te zijn geweest, raakt Cláudio meer en meer geïnspireerd door de vele verhalen van zijn passagiers. Hij besluit hierover documentaires te willen maken en wordt op de Filmacademie aangenomen. De verschillende documentaires die hij hier maakt komen voort uit zijn oneindige nieuwsgierigheid en een sterke persoonlijke urgentie. Zo maakt hij aan het einde van het tweede jaar een korte film over het kwijtraken van zijn zusje door een psychose. In het derde jaar een korte film over eilandbewoners die opgegroeid zijn in een grote stad maar op een bepaald moment voor de rust en isolatie van het eilandleven hebben gekozen. Hij studeert af met een documentaire over zelfmoord, en hoe je daar mee om kunt gaan. Ook deze laatste film is gemaakt vanuit een persoonlijk startpunt. In 2016 loopt hij stage bij het Nederlands Filmfonds, waar hij eindevaluaties van documentaires organiseert en bijwoont. In zijn eindexamen jaar is hij stagiair bij WeFilm waar hij werkt als researcher en conceptontwikkelaar van nieuwe projecten.

Back to list
Share