Jurrian van Vuuren

Na het afronden van het VWO in Utrecht is Jurrian in 2016 begonnen op de Filmacademie in de richting Visual Effects & Immersive Media. Sinds het tweede jaar heeft hij voor verschillende producties de rol van VFX-supervisor op zich genomen. In het derde jaar is daar ook VFX-coördinatie bijgekomen. In die functies ondersteunde en faciliteerde Jurrian het VFX-traject van de verschillende producties. Ook is hij betrokken geweest bij het overstappen naar een ACES color pipeline. 
Als compositor geniet hij van het werken met en manipuleren van de waarden uit het shot zelf. Hierdoor werkt hij niet alleen aan fictiefilms mee maar ook graag aan documentaires. Hij liep stage bij Planet X, waar hij meedraaide als compositor, maar ook heeft geproefd van de verschillende kanten van VFX-supervisie en VFX-productie. Tijdens zijn studie heeft Jurrian altijd veel aandacht besteed aan reflectie, zowel op zichzelf als op de opleiding. 
Na zijn afstuderen wil Jurrian zich verder toespitsen op VFX supervisie binnen de Nederlandse filmindustrie, hoewel hij compositing niet helemaal achter zich wil laten. 

Back to list
Share