Stanislaw Liguzinski (film critic, programmer, video eassyist, Poland)

Delen