Stages op de Nederlandse Filmacademie

Voor studenten is de stage een belangrijk onderdeel in het derde of vierde jaar van de Filmacademie. De studenten krijgen extra mogelijkheden om in de praktijk meer te leren over het vak en over zichzelf. De student doet concrete ervaring op, kan zijn ervaring aan de praktijk toetsen, zijn professionele netwerk verder uitbreiden en zich eventueel verdiepen in een bepaald aspect van het vakgebied.

Studenten gebruiken de stage om zich individueel verder te ontwikkelen. Aan de hand van geformuleerde leer- en stagedoelen zullen studenten op zoek gaan naar een vaak heel specifieke plaats waar zij die doelen kunnen verwezenlijken.

De Nederlandse Filmacademie is een kunstvakopleiding die streeft naar een hoogwaardige kwaliteit voor alle studenten, ook wat betreft de stages. Studenten van de Filmacademie lopen hun stages bij professionele bedrijven en/of zelfstandigen in het film- en televisiewerkveld. Dat gebeurt bijvoorbeeld als assistent bij (post) productiebedrijven (bijvoorbeeld EYEworks of HUMAN) of op filmsets (bijvoorbeeld bij Michiel de RuyterMees Kees 3 of Aap, Poot, Pies). 

Een deel van de studenten liep stage bij productiebedrijven, facilitaire en postproductiebedrijven zoals Talent United, NL film, Column film, 100% Halal, Eyeworks, De correspondent, Human, VPRO, Habbekrats, Een van de jongens, Camalot, Gripwise. 

Anderen werkten mee in assistentenfuncties op de set zoals bijvoorbeeld bij:

IMVFX-studenten liepen stage bij onder andere: Eucroma (Kopenhagen, Denemarken), Ghost FVX -  (Kopenhagen, Denemarken), Red Star 3D - (Sheffield, UK), Risefx GmbH (Berlijn, Duitsland), MPC - (Londen, UK), Planet X FX BV (Nederland), Aaron Sims Company (Los Angeles, VS), Bosti (Nederland), Filmmore (Nederland), Storm (Nederland).

De  stagiair, de stagebiedende organisatie of professional en de opleiding zijn samen verantwoordelijk voor een goed verloop van de stage. Van de stagegever wordt verwacht dat deze de voorwaarden schept voor een goede uitvoering van de stagewerkzaamheden. 

De stagebegeleider binnen het stagebiedende bedrijf of organisatie:

 • schept de voorwaarden voor een goede uitvoering van de stage t.b.v. het realiseren van de leerdoelen · geeft feedback op het functioneren (formulier)
 • bewaakt de voortgang in het leer- en ontwikkelproces
 • geeft inhoudelijke en praktische ondersteuning

De gemiddelde stagevergoeding voor hbo (tot en met het derde jaar) ligt tussen de 136 en 227 euro bruto per maand. Voor een stage in het vierde jaar ligt het gemiddelde iets hoger, tussen de 227 en 454 euro per maand. Niet elke stagiair ontvangt een vergoeding.

De stagiair ontvangt een vergoeding voor de gemaakte reiskosten. Het bedrag wordt vastgelegd in de stageovereenkomst. De afgesproken stagevergoeding is uitdrukkelijk niet bepaald als loon. Studenten van de Filmacademie zijn verplicht WA verzekerd. 

Vanuit de opleiding moet een stageplaats aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het dient een bedrijf te zijn binnen de (inter) nationale film- en televisiesector op het inhoudsgebied van de afstudeerrichting van de betreffende student
 • de stagiaire zal inzicht in de organisatie en het functioneren van het bedrijf of de instelling als geheel moeten kunnen krijgen
 • het bedrijf of de instelling dient minimaal anderhalf uur per 14 dagen praktijkbegeleiding te kunnen garanderen
 • de stagiaire dient de mogelijkheid te hebben om regelmatig bij een gekwalificeerde professional 'de kunst af te kijken' (een soort meester-gezel relatie)
 • de in de stage uit te voeren werkzaamheden dienen van voldoende niveau te zijn. Dat wil zeggen: vergelijkbaar met het toekomstige beroepsniveau.
 • de stagiaire dient, zeker tegen het einde van de stage, gelegenheid te krijgen tot voldoende zelfstandig werk: op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar.
 • er dient voldoende variatie in de werkzaamheden te zijn opdat de stagiaire met zoveel mogelijk aspecten van de beroepsuitoefening ervaring opdoet.
 • tot slot is het van belang dat de stagiaire behandeld wordt als een normale werknemer en daardoor geconfronteerd wordt met realistische arbeidsomstandigheden.

De stageperiodes en specifieke wensen met betrekking tot de stages kunnen per afstudeerrichting verschillen. Studenten kunnen ook meerdere (korte) stages lopen. Het aantal weken dat een student stage loopt varieert tussen de 6 weken en 4 maanden (afhankelijk van de afstudeerrichting).

Zoek je een student voor een filmklus?

Ben je op zoek naar iemand die een aan film gerelateerde klus kan uitvoeren (zoals bedrijfsfilms, registraties van voorstellingen of bruiloften)? Plaats dan een oproep op een van deze websites: 

De Filmacademie beschikt niet over een eigen online prikbord. 

Meer informatie vind je onder studenten gezocht

Delen