Hoe meld je je aan?

 • Schrijf je in via Studielink. Dat kan vanaf 1 december. 
   
 • Je ontvangt per mail (binnen een kwartier na aanmelding) het motivatieformulier. 
  Vul het motivatieformulier in (digitaal, niet handgeschreven).
  Mocht je geen mail hebben ontvangen, neem contact op met fb-sz@ahk.nl
 • Op het motivatieformulier kun je twee afstudeerrichtingen kiezen: Optie A (eerste keuze) en Optie B (tweede keuze). De afstudeerrichtingen Regie fictie en Cinematography zijn niet mogelijk als tweede keuze.
 • Stuur (digitaal en/of per post) eigen werk in volgens de eisen per afstudeerrichting. Vermeld op
  al je werk, duidelijk zichtbaar: je naam, de afstudeerrichting waarvoor je het materiaal instuurt en het kandidaatnummer dat je toegewezen hebt gekregen via de e-mail. De eisen voor het eigen werk per afstudeerrichting staan onderaan deze pagina.
 • Voeg een kopie toe van je hoogst behaalde diploma of propedeuse-verklaring.
  Moet je nog examen doen om in het bezit te komen van een diploma, vermeld dit dan in het motivatieformulier.
   
 • Binnen twee weken na de deadline ontvang je een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure en data van de selectierondes.
   
 • Het is belangrijk dat je je aanmelding zorgvuldig doet.  Vanwege het grote aantal aanmeldingen dat we per jaar binnen krijgen, werkt het in je nadeel als onderdelen van die aanmelding onleesbaar, niet compleet, anderstalig of te laat zijn.
 • Heb je nog vragen, mail deze dan naar Juul Bovenberg (Studentenzaken): juul.bovenberg@ahk.nl
 

FAQ

Veelgestelde vragen over de toelating

 

Deadline aanmelding '21|'22

ma 8 maart 2021, 17:00

Eigen werk voor de toelating

We gaan ervan uit dat je, als je je aanmeldt, al met filmen, schrijven, organiseren, beeld, geluid, etc. bezig bent. Daarom moet je om toelating te kunnen doen ook eigen werk (materiaal) mee sturen: films, video's, scenario´s en ander materiaal dat je gemaakt hebt. Het eigen werk is een belangrijk onderdeel voor de selectie. Mede op basis hiervan beoordelen de commissies of je wel of niet wordt toegelaten tot de volgende ronde.

Wat je in moet leveren is per afstudeerrichting verschillend. Hieronder vind je de eisen per afstudeerrichting. 
Het eigen werk/materiaal dat je instuurt moet conform de eisen van de afstudeerrichting van je eerste keuze zijn.
Alleen als je de afstudeerrichting Scenario of Sound Design als tweede keuze hebt, dien je hier wel extra werk/materiaal voor in te sturen conform de eisen van de afstudeerrichting. 
Als je eerder hebt deelgenomen aan de toelating van de Filmacademie, dien je nieuw materiaal in te sturen!

N.B. Door de lockdown en de onlangs ingestelde avondklok ondervind je mogelijk problemen met het maken van het aanmeldwerk. Maak je niet al te veel zorgen, met name over de (technische) uitvoering. De toelatingscommissies kijken vooral naar ideeën en creativiteit en houden zeker rekening met de beperkingen door corona bij de beoordeling van je aanmeldwerk. Let op de veiligheid en houd je aan de regels die momenteel gelden. Blijf gezond!

Hieronder vind je de eisen per afstudeerrichting. Bij de meeste afstudeerrichtingen kun je je werk digitaal aanleveren. Kijk goed wat er van je verwacht wordt en let op de volgende dingen:

 • Upload je video/filmmateriaal (naar Vimeo of YouTube). Kopieer/plak de link vervolgens in het webformulier ‘Eigen werk’ dat je na je aanmelding via Studielink hebt ontvangen.
 • Vermeld van digitaal aan te leveren bestanden (foto's, filmplannen, etc.) een Google Drive- of Dropbox-link in het webformulier ‘Eigen werk’ dat je na je aanmelding via Studielink hebt ontvangen.
 • Houd je bij het insturen van films aan de maximale lengte zoals vermeld bij materiaaleisen per afstudeerrichting. De toelatingscommissie bekijkt maximaal 15 minuten van het ingestuurde werk.
 • Verstuur je iets per post of lever je iets af bij de receptie (alleen voor de afstudeerrichting Scenario): Vermeld dan op het pakket of de envelop je kandidaatnummer (linksboven in de hoek) én de afstudeerrichting (optie A) waarvoor je je aanmeldt. Maak één pakket en doe het op de post of lever het in bij de receptie (dagelijks geopend tot 17.00 uur).
 • Het adres: Nederlandse Filmacademie, o.v.v. Toelating 2021, Markenplein 1, 1011 MV, Amsterdam

Ook onderstaande punten zijn van belang:

 • Stuur alleen dat in wat er, per afstudeerrichting, gevraagd wordt.
 • Inzendingen zonder het vereiste materiaal worden niet in behandeling genomen.
 • Vanzelfsprekend gaat het om door jou zelf gemaakt werk voor de afstudeerrichting waarvoor je toelating doet.
 • Heb je al eerder toelating gedaan, stuur dan nieuw materiaal.
 • Maximaal 10 minuten filmmateriaal, in maximaal 2 bestanden. Minimaal twee diverse stijlen in fictie, documentair of commercieel werk.
 • Eventueel aangevuld met foto’s of ander materiaal dat relevant is voor Cinematography. Geen aftermovies.
 • Aanleveren: digitaal
 • Gevarieerd materiaal, visual effects dan wel immersive media gerelateerd (films, showreel, interactieve producties, schetsen, storyboards etc.). Het liefst ziet de toelatingscommissie dat je je werk inzet om een verhaal te vertellen.
 • Aanleveren:
  · films, showreel, schetsen, storyboards: digitaal
  · interactief materiaal waar mogelijk digitaal en anders op memory-stick: per post
 • Maximaal 15 minuten filmmateriaal. Bij voorkeur afgeronde films (geen showreels of compilatie).
 • Aanleveren: digitaal
 • Indien beschikbaar maar niet noodzakelijk: Maximaal 10 minuten filmmateriaal 
 • Een portfolio waaruit jouw leidinggevend, creatief, financieel en/of organisatorisch talent en ervaring blijkt.
 • In beide gevallen ontvangen we graag een uitgebreide schriftelijke toelichting op het meegeleverde materiaal 
 • Aanleveren: digitaal
 • Beeldend werk: b.v. tekeningen, schetsen, schilderwerk, storyboards, moodboards, maquettes, fotografie, special props, kleding (kostuumontwerp), grafisch werk, decorbouw, 3D werk, beelden, etc.

  Aanleveren:
 • Het beeldend werk fotograferen en uploaden als digitaal portfolio. Al het materiaal moet zichtbaar zijn in de portfolio, dus geen losse foto's in aparte files. Geef uitleg bij je werk met informatie over bijvoorbeeld: de herkomst, de maak-periode en de grootte van het werk.
 • Films digitaal aanleveren met link.
 • Maximaal twee films 
  Eén film is verplicht, een tweede is optioneel. De totale lengte van het deel dat je wilt laten zien is maximaal 15 minuten. Eén van de film(s) moet inhoudelijk voldoen aan de volgende criteria: minimaal 2 personages en dialoog. 
  Voor de ingestuurde film(s) geldt dat jij de regisseur bent. Werk dat al eerder is ingestuurd voor de toelating en werk dat in co-regie is gemaakt wordt niet bekeken door de toelatingscommissie.  
 • Twee plannen of ideeën (maximaal één A4 per voorstel) voor een nog te realiseren film, waarbij een maatschappelijk relevant thema centraal staat. Licht per plan toe (maximaal één A4) waarom je het thema relevant vindt en maak duidelijk wat jouw stem als maker is: wie ben je als maker, hoe kijk je naar de wereld en wat voor films zou je willen maken? 
 • Aanleveren: digitaal 

 

 • Twee films. De lengte van die films mag je zelf bepalen, kan variëren van enkele minuten tot een uur. Het gaat ons om het verhaal en de verbeelding van de werkelijkheid, dat kan met of zonder personages. Belangrijk is dat jij de regisseur bent van die films.
 • Twee film ideeën (max. 1 A4) over documentaires die je in de toekomst graag zou willen maken. Graag lezen we het verhaal dat je wilt vertellen en hoe je dat gaat aanpakken – wat gaan we zien?
 • Eén afgerond scenario van 5 tot max. 20 pagina's
 • Eén idee voor een lange speelfilm (maximaal 500 woorden op 1 A4)
 • Eén idee voor een serie - de lengte van de afleveringen mag je zelf kiezen, variërend van 5 tot 50 minuten per aflevering (maximaal 500 woorden op 1 A4)
 • Eén idee voor een korte film (maximaal 20 regels)
 • Aan te leveren in het Nederlands
  · zowel per post als digitaal,
  · digitaal: in 1 pdf-bestand, volgens bovenstaande volgorde,
  · per post: dubbelzijdig geprint: maak 6 aparte leessets voor de 6 commissieleden (GEEN ordners, plastic mapjes, etc).
 • Maak vier verschillende geluidsbeelden bij dit filmpje: https://youtu.be/Q6ywKMvqbjw
  (het shot is vier maal identiek achter elkaar gezet). Gebruik hierbij géén muziek (bezoek voor een nadere uitleg de tweede open dag op 6 februari).
 • Maximaal 10 minuten eigen materiaal: geluid met beeld (stilstaand of bewegend) of verhalend geluid.  Gebruik hierbij géén muziek (bezoek voor een nadere uitleg de tweede open dag op 6 februari).
 • Aanleveren digitaal

Additionele bepalingen

 • Je kunt, per studiejaar, één keer deelnemen aan het toelatingsexamen.
 • Je kunt je uitsluitend aanmelden in de Nederlandse taal (de Filmacademie is een Nederlandstalige opleiding).
 • De uitslag van het toelatingsexamen wordt schriftelijk medegedeeld en is definitief. Verklaringen, toelichtingen etc. (schriftelijk, persoonlijk of telefonisch) anders dan de officiële uitslag worden niet verstrekt.

In sommige gevallen geeft het aanmelden via Studielink met een iCloud-account (@mac.com, @icloud.com of @me.com) problemen met het ontvangen van e-mails van de Filmacademie. We raden je dus aan om met een niet aan Apple verbonden e-mailadres te registreren in Studielink.

 

De selectie

De selectie- en toelatingsprocedure

Delen