Hoe meld je je aan?

 • Schrijf je in via Studielink. Dat kan vanaf 1 december. 
  Je kiest in Studielink de studierichting van jouw keuze.
   
 • Je ontvangt per mail (binnen een kwartier na aanmelding) het toelatingsformulier.
  Mocht je geen mail hebben ontvangen, neem contact op met fleur.danis@ahk.nl
   
 • Vul het toelatingsformulier in (digitaal).
   
 • Binnen twee weken na de deadline ontvang je een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure en data van de selectierondes
   
 • Heb je nog vragen, mail deze dan naar Fleur Danis (Studentenzaken): fleur.danis@ahk.nl
 

FAQ

Veelgestelde vragen over de toelating

 

Prikbord Toelating

Kom in contact met anderen die toelating willen doen

Eigen werk voor de toelating

We gaan ervan uit dat je, als je je aanmeldt, al met filmen, schrijven, organiseren, beeld, geluid, etc. bezig bent. Daarom moet je om toelating te kunnen doen ook eigen werk (materiaal) mee sturen: films, video's, scenario´s en ander materiaal dat je gemaakt hebt. Het eigen werk is een belangrijk onderdeel voor de selectie. Mede op basis hiervan beoordelen de commissies of je wel of niet wordt toegelaten tot de volgende ronde.

Via het Prikbord van de Filmacademie kan je in contact komen met andere mensen die toelating willen doen voor de Filmacademie.

Algemene Informatie | Eigen werk voor de toelating

Wat je in moet inleveren aan eigen werk voor de toelating is per afstudeerrichting verschillend. Hieronder vind je de eisen per afstudeerrichting. Kijk goed wat er van je verwacht wordt en let op de volgende dingen:

 • Stuur alleen het eigen werk/materiaal in waarnaar gevraagd wordt, aan de hand van de eisen van de afstudeerrichting waarvoor je je aanmeldt.
 • Het is mogelijk om je voor een tweede afstudeerrichting aan te melden. Doe dit alleen als je ook echt voor die richting wilt gaan. 
 • Bij een tweede keuze dien je ook het gevraagde materiaal voor deze afstudeerrichting in te sturen. Gebruik hiervoor hetzelfde formulier als waarop je de gegevens voor je eerste keuze aanlevert.

  Let op! Cinematography, Montage en Regie Fictie zijn niet mogelijk als tweede keuze.

   
 • Vanzelfsprekend gaat het bij het materiaal dat je aanlevert in alle gevallen om door jou zelf gemaakt werk, afgestemd op de afstudeerrichting(en) waarvoor je toelating doet.
 • Inzendingen zonder het vereiste materiaal worden niet in behandeling genomen.
 • Heb je al eerder toelating gedaan, stuur dan nieuw materiaal.

Digitaal werk kun je aanleveren in de vorm van een link (naar bijvoorbeeld Google Drive, OneDrive, YouTube of Vimeo). Zorg ervoor dat je link zonder wachtwoord toegankelijk is.

Cinematography | Eigen werk voor de toelating

 • Maximaal 10 minuten filmmateriaal, bestaand uit maximaal 3 verschillende werken, waarvan minimaal twee werken een verschillend genre hebben (fictief, documentair, commercieel werk).
 • Eventueel aangevuld met foto’s of ander materiaal dat relevant is voor Cinematography. Geen aftermovies!

Visual Effects | Eigen werk voor de toelating

 • De toelatingscommissie ziet graag gevarieerd materiaal, natuurlijk gerelateerd aan Visual effects. Het liefst zien zij dat je Visual effects gebruikt om een (kort) verhaal te vertellen. Bij voorkeur in de vorm van een kort filmpje. Ook zien we graag een showreel van je Visual effects werk.

  Denk eraan om deze filmpjes (zowel je showreel als je korte filmpje) kort te houden; een filmpje onder de vijf minuten en een showreel onder de twee minuten. De commissie moet namelijk veel inzendingen bekijken en kan niet voor alles ruim de tijd nemen.

  Mocht je gebruikmaken van Kunstmatige Intelligente (AI) via bijvoorbeeld Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion of andere AI tools, vermeld dit dan bij dat materiaal.

Immersive Media | Eigen werk voor de toelating

 • Gevarieerd materiaal, immersive media gerelateerd (films, showreel, interactieve producties, schetsen, storyboards etc.). Het liefst ziet de toelatingscommissie dat je je werk inzet om een verhaal te vertellen.

  Mocht je gebruikmaken van Kunstmatige Intelligente (AI) via bijvoorbeeld Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion of andere AI tools, vermeld dit dan bij dat materiaal.

Montage | Eigen werk voor de toelating

 • Maximaal 15 minuten filmmateriaal.
  Bij voorkeur afgeronde films (geen showreels of compilatie).

Productie | Eigen werk voor de toelating

 • Indien beschikbaar maar niet noodzakelijk: maximaal 10 minuten filmmateriaal 
 • Een portfolio (PDF) met daarin een verzameling van alle documenten waaruit jouw leidinggevende, creatieve, financiële en/of organisatorische talent en ervaring blijkt.  
 • Een uitgebreide schriftelijke toelichting op het materiaal waaruit blijkt wat jouw specifieke rol en verantwoordelijkheden waren. 

Production Design | Eigen werk voor de toelating

 • Divers beeldend werk waarin je een brede interesse toont, bijvoorbeeld: tekeningen, schetsen, schilderwerk, storyboards, moodboards, maquettes, fotografie, special props, kostuumontwerp, grafisch werk, decorbouw, 3D werk, etc.
 • Aanleveren:

 • Het beeldend werk fotograferen en uploaden als digitaal portfolio. Al je werk moet zichtbaar zijn in 1 portfolio-bestand, dus geen losse foto's in aparte files.

 • Geef uitleg bij je werk met informatie over bijvoorbeeld: onderzoek, herkomst, maakperiode en de grootte van het werk.

 • Als je filmwerk aanlevert, dan met een link per film (los van je portfolio). 
  Is je film langer dan 5 minuten, upload max. drie fragmenten die voor jou belangrijk zijn.

  Mocht je gebruikmaken van Kunstmatige Intelligente (AI) via bijvoorbeeld Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion of andere AI tools, vermeld dit dan bij dat materiaal.

Regie Fictie | Eigen werk voor de toelating

 • Eén film is verplicht, een tweede is optioneel.
  De totale lengte van het deel dat je wilt laten zien is maximaal 10 minuten. 


  De langste film moet inhoudelijk voldoen aan de volgende criteria:
  - de film is in het voorbije jaar gemaakt;
  - heeft minimaal 2 personages;
  - met dialoog in beeld.

  Voor alle films geldt:
  - je speelt zelf niet in de film mee en jij bent de enige regisseur (films in co-regie worden niet in aanmerking genomen).

  Als je films samen langer zijn dan 10 minuten, dan kan je er voor kiezen om in het aanmeldingsformulier aan te geven welk gedeelte van de film de commissie het beste kan bekijken. De commissie bekijkt maximaal 10 minuten van het aanmeldingsmateriaal.

  Let op! Films gemaakt in het kader van 48hr-projecten worden niet in aanmerking genomen. En werk dat al eerder is ingestuurd voor de toelating of werk dat in co-regie is gemaakt wordt niet bekeken door de toelatingscommissie.
   
 • Een plan of idee voor een nog te realiseren film, waarbij een urgent maatschappelijk thema centraal staat (maximum één A4).

Regie Documentaire | Eigen werk voor de toelating

 • Twee films. De lengte van die films mag je zelf bepalen en kan variëren van enkele minuten tot een uur. Het gaat ons om het verhaal dat je wilt vertellen en de verbeelding van de werkelijkheid. Dat kan met of zonder documentaire-personages. Belangrijk is dat jij de regisseur bent van die films.
 • Twee filmideeën (max. 1 A4) over documentaires die je in de toekomst graag zou willen maken. Graag lezen we over het onderwerp waar je een docu over wilt maken, het verhaal dat je wilt vertellen en hoe je dat gaat aanpakken – wat gaan we zien?

Scenario | Eigen werk voor de toelating

 • Eén afgerond scenario van 5 tot max. 20 pagina's.
 • Eén onderwerp voor een lange speelfilm. Beschrijf wat het onderwerp is, waarom je er een speelfilm van wil maken, en wat je invalshoek wordt (maximaal 500 woorden op 1 A4). 
 • Eén onderwerp voor een serie. Beschrijf wat het onderwerp is, waarom je er een serie van wil maken, en wat je invalshoek wordt. De lengte van de afleveringen mag je zelf kiezen, variërend van 5 tot 50 minuten per aflevering (maximaal 500 woorden op 1 A4). 
 • Eén idee voor een korte film (maximaal 20 regels).
 • Aan te leveren in het Nederlands
  · digitaal, in 1 pdf-bestand, volgens bovenstaande volgorde

Sound Design | Eigen werk voor de toelating

 • Maak vier verschillende geluidsbeelden bij dit filmpje (het shot is vier maal identiek achter elkaar gezet). Gebruik hierbij géén muziek (bezoek voor een nadere uitleg onze open dagen).

  Denk na over wat het geluid kan toevoegen aan de inhoud. Hoe kun je daar met ‘eenvoudige’ toepassingen verschillende vertellingen van maken. Kun je bijvoorbeeld met geluid iets vertellen over het verleden, het heden of de toekomst van de vrouw? Kun je met geluid uitdrukken wat de vrouw denkt of voelt? Kun je laten horen wat de vrouw hoort? Wat gebeurt er naast de vrouw? Wat kan je zelf nog meer bedenken?
   
 • Maximaal 10 minuten eigen materiaal: geluid met beeld (stilstaand of bewegend) of verhalend geluid.  Gebruik hierbij géén muziek (bezoek voor een nadere uitleg onze open dagen).

Additionele bepalingen

 • Je kunt, per studiejaar, één keer deelnemen aan het toelatingsexamen.
 • Je kunt je uitsluitend aanmelden in de Nederlandse taal (de Filmacademie is een Nederlandstalige opleiding).
 • De uitslag van het toelatingsexamen wordt schriftelijk medegedeeld en is definitief. Verklaringen, toelichtingen etc. (schriftelijk, persoonlijk of telefonisch) anders dan de officiële uitslag worden niet verstrekt.

In sommige gevallen geeft het aanmelden via Studielink met een iCloud-account (@mac.com, @icloud.com of @me.com) problemen met het ontvangen van e-mails van de Filmacademie. We raden je dus aan om met een niet aan Apple verbonden e-mailadres te registreren in Studielink.

 

De selectie

De selectie- en toelatingsprocedure

Delen