Hoe meld je je aan?

 • Schrijf je in via Studielink. Dat kan vanaf 1 december. 
   
 • Je ontvangt per mail (binnen een kwartier na aanmelding) het toelatingsformulier.
  Mocht je geen mail hebben ontvangen, neem contact op met jona.bessem@ahk.nl
 • Vul het toelatingsformulier in (digitaal). 
   
 • Binnen twee weken na de deadline ontvang je een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure en data van de selectierondes.
 

FAQ

Veelgestelde vragen over de toelating

Eigen werk voor de toelating

We gaan ervan uit dat je, als je je aanmeldt, al met filmen, schrijven, organiseren, beeld, geluid, etc. bezig bent. Daarom moet je om toelating te kunnen doen ook eigen werk (materiaal) mee sturen: films, video's, scenario´s en ander materiaal dat je gemaakt hebt. Het eigen werk is een belangrijk onderdeel voor de selectie. Mede op basis hiervan beoordelen de commissies of je wel of niet wordt toegelaten tot de volgende ronde.

Wat je in moet leveren is per afstudeerrichting verschillend. Hieronder vind je de eisen per afstudeerrichting. 
Het eigen werk/materiaal dat je instuurt moet conform de eisen van de afstudeerrichting van je eerste keuze zijn.
Alleen als je de afstudeerrichting Scenario of Sound Design als tweede keuze hebt, dien je hier wel extra werk/materiaal voor in te sturen conform de eisen van de afstudeerrichting. 
Als je eerder hebt deelgenomen aan de toelating van de Filmacademie, dien je nieuw materiaal in te sturen!

Hieronder vind je de eisen per afstudeerrichting. Bij de meeste afstudeerrichtingen kun je je werk digitaal aanleveren. Kijk goed wat er van je verwacht wordt en let op de volgende dingen:

 • Stuur alleen dat in wat er, per afstudeerrichting, gevraagd wordt.
 • Inzendingen zonder het vereiste materiaal worden niet in behandeling genomen.
 • Vanzelfsprekend gaat het om door jou zelf gemaakt werk voor de afstudeerrichting waarvoor je toelating doet.
 • Heb je al eerder toelating gedaan, stuur dan nieuw materiaal.
 • Maximaal 10 minuten filmmateriaal, bestaand uit maximaal 3 verschillende werken, waarvan minimaal twee werken een verschillend genre hebben (fictief, documentair, commercieel werk).
 • Eventueel aangevuld met foto’s of ander materiaal dat relevant is voor Cinematography. Geen aftermovies!
 • Gevarieerd materiaal, visual effects gerelateerd (films, showreel, interactieve producties, schetsen, storyboards etc.).
 • Het liefst ziet de toelatingscommissie dat je je werk inzet om een verhaal te vertellen.
 • Gevarieerd materiaal, immersive media gerelateerd (films, showreel, interactieve producties, schetsen, storyboards etc.).
 • Het liefst ziet de toelatingscommissie dat je je werk inzet om een verhaal te vertellen.
 • Maximaal 15 minuten filmmateriaal. Bij voorkeur afgeronde films (geen showreels of compilatie).
 • Indien beschikbaar maar niet noodzakelijk: maximaal 10 minuten filmmateriaal 
 • Een portfolio (PDF) met daarin een verzameling van alle documenten waaruit jouw leidinggevende, creatieve, financiële en/of organisatorische talent en ervaring blijkt.  
 • Een uitgebreide schriftelijke toelichting op het materiaal waaruit blijkt wat jouw specifieke rol en verantwoordelijkheden waren. 
 • Divers beeldend werk waarin je een brede interesse toont, bijvoorbeeld: tekeningen, schetsen, schilderwerk, storyboards, moodboards, maquettes, fotografie, special props, kostuumontwerp, grafisch werk, decorbouw, 3D werk, etc.
 • Aanleveren:

 • Het beeldend werk fotograferen en uploaden als digitaal portfolio. Al je werk moet zichtbaar zijn in 1 portfolio-bestand, dus geen losse foto's in aparte files.

 • Geef uitleg bij je werk met informatie over bijvoorbeeld: onderzoek, herkomst, maakperiode en de grootte van het werk.

 • Als je filmwerk aanlevert, dan met een link per film (los van je portfolio). Is je film langer dan 5 minuten, upload max. 3 fragmenten die voor jou belangrijk zijn.

 • Eén film is verplicht, een tweede is optioneel. De totale lengte van het deel dat je wilt laten zien is maximaal 10 minuten. 

  De langste film moet inhoudelijk voldoen aan de volgende criteria
  - de film is in het voorbije jaar gemaakt;
  - heeft minimaal 2 personages;
  - met dialoog in beeld;
  Voor alle films geldt:
  - je speelt zelf niet in de film mee en
  - jij bent de enige regisseur (films in co-regie worden niet in aanmerking genomen).

  Als je films samen langer zijn dan 10 minuten, dan kan je er voor kiezen om in het aanmeldingsformulier aan te geven welk gedeelte van de film de commissie het beste kan bekijken.
  De commissie bekijkt maximaal 10 minuten van het aanmeldingsmateriaal.

  Let op! Films gemaakt in het kader van 48hr-projecten worden niet in aanmerking genomen. En werk dat al eerder is ingestuurd voor de toelating of werk dat in co-regie is gemaakt wordt niet bekeken door de toelatingscommissie.
   
 • Twee plannen of ideeën (maximaal één A4 per voorstel) voor een nog te realiseren film, waarbij een maatschappelijk relevant thema centraal staat. Licht per plan toe (maximaal één A4) waarom je het thema relevant vindt en maak duidelijk wat jouw stem als maker is: wie ben je als maker, hoe kijk je naar de wereld en wat voor films zou je willen maken? 
 • Twee films. De lengte van die films mag je zelf bepalen, kan variëren van enkele minuten tot een uur. Het gaat ons om het verhaal dat je wilt vertellen en de verbeelding van de werkelijkheid, dat kan met of zonder (documentaire) personages. Belangrijk is dat jij de regisseur bent van die films.
 • Twee filmideeën (max. 1 A4) over documentaires die je in de toekomst graag zou willen maken. Graag lezen we over het onderwerp waar je een docu over wilt maken, het verhaal dat je wilt vertellen en hoe je dat gaat aanpakken – wat gaan we zien?
 • Eén afgerond scenario van 5 tot max. 20 pagina's.
 • Eén onderwerp voor een lange speelfilm. Beschrijf wat het onderwerp is, waarom je er een speelfilm van wil maken, en wat je invalshoek wordt (maximaal 500 woorden op 1 A4). 
 • Eén onderwerp voor een serie. Beschrijf wat het onderwerp is, waarom je er een serie van wil maken, en wat je invalshoek wordt. De lengte van de afleveringen mag je zelf kiezen, variërend van 5 tot 50 minuten per aflevering (maximaal 500 woorden op 1 A4). 
 • Eén idee voor een korte film (maximaal 20 regels).
 • Aan te leveren in het Nederlands
  · digitaal,
  · in 1 pdf-bestand, volgens bovenstaande volgorde
 • Maak vier verschillende geluidsbeelden bij dit filmpje.
  (het shot is vier maal identiek achter elkaar gezet). Gebruik hierbij géén muziek (bezoek voor een nadere uitleg onze open dagen).
 • Maximaal 10 minuten eigen materiaal: geluid met beeld (stilstaand of bewegend) of verhalend geluid. Gebruik hierbij géén muziek (bezoek voor een nadere uitleg onze open dagen).

Additionele bepalingen

 • Je kunt, per studiejaar, één keer deelnemen aan het toelatingsexamen.
 • Je kunt je uitsluitend aanmelden in de Nederlandse taal (de Filmacademie is een Nederlandstalige opleiding).
 • De uitslag van het toelatingsexamen wordt schriftelijk medegedeeld en is definitief. Verklaringen, toelichtingen etc. (schriftelijk, persoonlijk of telefonisch) anders dan de officiële uitslag worden niet verstrekt.

In sommige gevallen geeft het aanmelden via Studielink met een iCloud-account (@mac.com, @icloud.com of @me.com) problemen met het ontvangen van e-mails van de Filmacademie. We raden je dus aan om met een niet aan Apple verbonden e-mailadres te registreren in Studielink.

 

De selectie

De selectie- en toelatingsprocedure

Delen