Hoe meld je je aan?

 • Schrijf je in via Studielink. Dat kan vanaf 1 december. 
   
 • Je ontvangt per mail (binnen een kwartier na aanmelding) het motivatieformulier. 
  Vul het motivatieformulier in (digitaal, niet handgeschreven).
  Mocht je geen mail hebben ontvangen, neem contact op met fb-sz@ahk.nl
   
 • Stuur (digitaal en/of per post) eigen werk in volgens de eisen per afstudeerrichting.
  Deze eigen staan onderaan deze pagina vermeld.
  Digitaal werk alleen kan worden ingediend via het online materiaalformulier.
   
 • Voeg een kopie toe van je hoogst behaalde diploma of propedeuse-verklaring.
  Moet je nog examen doen om in het bezit te komen van een diploma, vermeld dit dan in het motivatieformulier.
   
 • Binnen twee weken na de deadline ontvang je een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure en data van de selectierondes.
   
 • Het is belangrijk dat je je aanmelding zorgvuldig doet.  Vanwege het grote aantal aanmeldingen dat we per jaar binnen krijgen, werkt het in je nadeel als onderdelen van die aanmelding onleesbaar, niet compleet, anderstalig of te laat zijn.
 

FAQ

Veelgestelde vragen over de toelating

 

Deadline aanmelding '21|'22

ma 22 februari 2021, 17:00

Eigen werk

We gaan ervan uit dat je, als je je aanmeldt, al met filmen, schrijven, organiseren, beeld, geluid, etc. bezig bent. Daarom moet je om toelating te kunnen doen ook eigen werk (materiaal) mee sturen: films, video's, scenario´s en ander materiaal dat je gemaakt hebt. Het eigen werk is een belangrijk onderdeel voor de selectie. Mede op basis hiervan beoordelen de commissies of je wel of niet wordt toegelaten tot de volgende ronde.

Wat je in moet leveren is per afstudeerrichting verschillend. Hieronder vind je de eisen per afstudeerrichting. Bij de meeste afstudeerrichtingen kun je alleen nog maar digitaal je werk aanleveren. Kijk dus goed wat er van je verwacht wordt. 

Hieronder vind je de eisen per afstudeerrichting. Bij de meeste afstudeerrichtingen kun je je werk digitaal aanleveren. Kijk goed wat er van je verwacht wordt en let op de volgende dingen:

 • Upload je video/filmmateriaal (naar Vimeo of YouTube). Kopieer/plak de link vervolgens in het webformulier ‘Eigen werk’ dat je via de mail in de loop van december ontvangt.
 • Vermeld van digitaal aan te leveren bestanden (foto's, filmplannen, etc.) een Google Drive- of Dropbox-link in het webformulier ‘Eigen werk’ dat je via de mail in de loop van december ontvangt. Lees hier hoe je dat doet.
 • Houd je bij het insturen van films aan de maximale lengte zoals vermeld bij materiaaleisen per afstudeerrichting. De toelatingscommissie bekijkt maximaal 15 minuten van het ingestuurde werk.
 • Verstuur je iets per post of lever je iets af bij de receptie, vermeld dan op het pakket of de envelop je kandidaatnummer (linksboven in de hoek) én de afstudeerrichting (optie A) waarvoor je je aanmeldt. Maak één pakket en doe het op de post of lever het in bij de receptie (dagelijks geopend tot 17.00 uur).
 • Het adres: Nederlandse Filmacademie, o.v.v. Toelating 2020, Markenplein 1, 1011 MV, Amsterdam

Ook onderstaande punten zijn van belang:

 • Stuur alleen dat in wat er, per afstudeerrichting, gevraagd wordt.
 • Inzendingen zonder het vereiste materiaal worden niet in behandeling genomen.
 • Vanzelfsprekend gaat het om door jou zelf gemaakt werk voor de afstudeerrichting waarvoor je toelating doet.
 • Heb je al eerder toelating gedaan, stuur dan nieuw materiaal.
 • Maximaal 10 minuten filmmateriaal. Minimaal twee diverse stijlen in fictie, documentair of commercieel werk.
 • Eventueel aangevuld met foto’s of ander materiaal dat relevant is voor Cinematography. Geen aftermovies.
 • Aanleveren: digitaal
 • Gevarieerd materiaal, visual effects dan wel immersive media gerelateerd (films, showreel, interactieve producties, schetsen, storyboards etc.). Het liefst ziet de toelatingscommissie dat je je werk inzet om een verhaal te vertellen.
 • Aanleveren:
  · films, showreel, schetsen, storyboards: digitaal
  · interactief materiaal waar mogelijk digitaal en anders op memory-stick: per post
 • Maximaal 15 minuten filmmateriaal. Bij voorkeur afgeronde films (geen showreels of compilatie).
 • Aanleveren: digitaal
 • Maximaal 10 minuten filmmateriaal
 • Een uitgebreide schriftelijke toelichting op het ingeleverde filmmateriaal.
 • Aanleveren: digitaal
 • Beeldend werk: b.v. tekeningen, schetsen (schetsboek), schilderwerk, storyboards, moodboards, maquettes, fotografie, films, kleding, grafisch werk, decorbouw etc.
 • Aanleveren:
  - Foto’s, schetsen, tekeningen, storyboards etc. in één zichtmap per post (of langs brengen)\
  - Grote werkstukken (decorbouw, beelden, etc.) gefotografeerd (prints, niet digitaal) per post (of langs brengen)
  - Maquettes (indien niet te groot) langs brengen of gefotografeerd per post
  - Films digitaal
 • Maximaal twee films. Eén film is verplicht, tweede optioneel. Totale lengte van het deel dat je wilt laten zien is maximaal 15 minuten.
 • Twee plannen of ideeën (maximaal één A4 per voorstel) voor een nog te realiseren film, waarbij één van de volgende thema’s (binnen de Nederlandse context) centraal staat: sociale druk, sociale media of identiteit.
 • Aanleveren: digitaal

 

 • Minimaal twee films. De lengte van die films kan variëren van enkele minuten tot een uur. Minstens één van deze twee films is zonder interview. Deze film mag eventueel wel een personage(s) bevatten, maar wordt niet statisch geïnterviewd. Het gaat ons ook om de verbeelding van de werkelijkheid.
 • Een filmplan van max. 1 A4 over een film die je in de toekomst graag zou willen maken. In het filmplan staat het onderwerp beschreven (waar gaat de film over), het thema van de film en een korte plan van aanpak.
 • Eén afgerond scenario van 5 tot max. 20 pagina's
 • Eén idee voor een lange speelfilm (maximaal 1 A4)
 • Eén idee voor een serie (maximaal 1 A4)
 • Eén idee voor een korte film (maximaal 20 regels)
 • Aanleveren
  · per post
  · in het Nederlands
  · enkelzijdig geprint
  Maak 4 aparte leessets voor de 4 commissieleden (geen ordners, plastic mapjes, etc). 
 • Maak vier verschillende geluidsbeelden bij dit filmpje: https://youtu.be/Q6ywKMvqbjw
  (het shot is vier maal identiek achter elkaar gezet).
 • Maximaal 10 minuten eigen materiaal: geluid met beeld (stilstaand of bewegend) of verhalend geluid, waarbij muziek een ondergeschikte inhoudelijk-vertellende rol speelt (bezoek voor een nadere uitleg de tweede open dag (verdiepen) in februari)
 • Aanleveren digitaal

Additionele bepalingen

 • Je kunt, per studiejaar, één keer deelnemen aan het toelatingsexamen.
 • Je kunt je uitsluitend aanmelden in de Nederlandse taal (de Filmacademie is een Nederlandstalige opleiding).
 • De Filmacademie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging of zoekraken van ingezonden werkstukken tijdens de verzending en de periode dat deze op de academie zijn. Verzeker kostbare materialen dus zelf. 
 • De uitslag van het toelatingsexamen wordt schriftelijk medegedeeld en is definitief. Verklaringen, toelichtingen etc. (schriftelijk, persoonlijk of telefonisch) anders dan de officiële uitslag worden niet verstrekt.

In sommige gevallen geeft het aanmelden via Studielink met een iCloud-account (@mac.com, @icloud.com of @me.com) problemen met het ontvangen van e-mails van de Filmacademie. We raden je dus aan om met een niet aan Apple verbonden e-mailadres te registreren in Studielink.

 

De selectie

De selectie- en toelatingsprocedure

Delen