De Nederlandse Filmacademie

Missie
De Nederlandse Filmacademie is een inclusieve academie die studenten opleidt tot vakbekwame, zelfbewuste filmprofessionals, die nationaal en internationaal op het hoogste niveau werken en samenwerken. Het vertellen van betekenisvolle verhalen vanuit de traditionele filmvertelling als bron, in combinatie met een hoog niveau van artisticiteit en ambachtelijkheid, is het leidende principe bij het onderwijsprogramma. Het ontwikkelen van creativiteit, gevoel van en voor urgentie, innovatief denken, onderzoeksvaardigheden en samenwerken, zijn daarbinnen maatgevend.

Visie
De Nederlandse Filmacademie is als internationaal toonaangevende filmopleiding uniek in Nederland. De opleiding en alumni zijn bepalend voor de Nederlandse film- en mediacultuur en dragen op onderscheidende en inclusieve wijze bij aan de ontwikkeling van de nationale en internationale filmcultuur. Het is daarbij voor de Filmacademie van groot belang dat het Nederlandse talent in de meest brede zin van het woord zich door de academie geroepen en uitgenodigd voelt om het vak van ‘filmisch vertellen’ te komen leren. De essentie van het onderwijs bij de Nederlandse Filmacademie ligt in het uitgangspunt dat de individuele ontwikkeling en verantwoordelijkheid van de student binnen de af te leggen leerroute centraal staat, met het oogmerk om zich zelfstandig op zo hoog mogelijk niveau kennis, vaardigheden en ervaring in het gekozen vakgebied eigen te maken.

De Filmacademie leidt bevlogen 
vakmensen op die hun creativiteit en expertise als toegevoegde waarde inzetten bij projecten die zij in verschillende samenwerkingsverbanden met andere vakmensen vormgeven, waarbij (zelf)reflectie en kritisch analytisch vermogen de leidraad vormen. Vanuit het Lectoraat van de Filmacademie draagt de academie via artistiek onderzoek ‘in en door film’ bij aan de ontwikkeling van kennis binnen het vakgebied en daarbuiten.

Organisatie
Jaarlijks studeren zo'n 90 studenten af aan de negen bachelorrichtingen en de masteropleiding van de Nederlandse Filmacademie. Het onderwijs wordt verzorgd door ruim 70 vaste medewerkers en circa 200 gastdocenten.

De directie staat samen met het managementteam aan het hoofd van de organisatie. Studieleiders, docenten en instructeurs zijn verbonden aan de afstudeerrichtingen en worden onder andere bijgestaan door medewerkers kwaliteitszorg, het onderwijsbureau en de facilitaire afdeling.

De Commissie van Advies en de Faculteitsraad adviseren de directie.

Gebouw en faciliteiten
De Filmacademie is sinds 1999 gevestigd aan het Markenplein in het centrum van Amsterdam, vlakbij het Waterlooplein. Architect Koen van Velsen ontwierp het gebouw speciaal voor filmonderwijs.

Naast lokalen, studio's en een bioscoopzaal zijn er kantoorruimtes voor productiestudenten, geluidsstudio's, montagestudio's en een decorwerkplaats. In een studiejaar worden ongeveer 120 films geproduceerd, van kleine oefeningen tot eindexamenfilms.

Apparatuur en software waarmee gewerkt wordt voldoen aan professionele kwaliteitseisen.

Geschiedenis
De Nederlandse Filmacademie bestaat sinds 1958. Dr. Jan Marie Peters zorgde hiervoor en in 1960 werd de opleiding officieel erkend. In 1965 werd het onderwijs uitgebreid tot een vierjarige studie. Voor het eerst werden er toen ook drie studierichtingen aangeboden: een 'artistieke' richting met vakken als regie en scenario, een 'technische' richting met vakken als camera, geluid en montage én een productierichting.

Toen 'elektronische media' steeds belangrijker werden, nam men in 1975 het besluit om film en televisie een gelijkwaardige plaats binnen het lessen- en praktijkprogramma te geven. In dat jaar werd ook de naam van de opleiding officieel gewijzigd in 'Nederlandse Film en Televisie Academie'. In maart 2009 startte de eerste Masteropleiding Film. Sinds 2013 heeft de academie de oude naam weer terug: Nederlandse Filmacademie.

In 1987 ontstond door een fusie met een aantal andere HBO-kunstopleidingen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). De AHK bestaat uit het Conservatorium van Amsterdam, de Academie voor Theater en Dans, de Breitner Academie, de Academie van Bouwkunst, de Reinwardt Academie en de Nederlandse Filmacademie.

In 2018 bestond de Nederlandse Filmacademie 60 jaar.

Kwaliteitskeurmerk
Eens in de zes jaar wordt de kwaliteit van het onderwijs getoetst door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). In 2020 en 2021 was het de beurt aan de bachelor én aan de masteropleiding. De bachelor Film en televisie en de master Film scoorden volgens de visitatiecommissie op alle onderdelen 'goed'.


De Nederlandse Filmacademie

 • toonaangevend onderwijs
 • topfaciliteiten
 • goed netwerk (binnen het werkveld en het internationale filmonderwijs)
 • kleinschalige school in het hart van Amsterdam
 • historisch instituut ingebed in een kunsthogeschool


Bacheloropleiding

 • verhalenvertellers (geldt voor alle afstudeerrichtingen: inhoud en vakmanschap gaan samen)
 • interdisciplinair (samenwerking): synergie
 • vakmanschap (specialisten), ambacht
 • goed beroepsperspectief
 • gerenommeerde (gast)docenten
 • film (ook) voor het grote doek


Masteropleiding

 • visie van de opleiding is gebaseerd op artistiek onderzoek
 • kleinschalig en internationaal
 • persoonlijk traject van de student
 • internationaal netwerk
 • goed gekwalificeerde (internationale) docenten
 • proces gericht (in plaats van product gericht)
 • budget voor het eigen onderzoeksproject van de studentederlandse Filmacademie
Delen