Inclusie en culturele diversiteit

Het is voor de Nederlandse Filmacademie van het grootste belang dat het Nederlandse talent in de meest brede zin van het woord zich geroepen en uitgenodigd voelt om het filmvak te leren. De Filmacademie wil in dit opzicht een vooraanstaande rol spelen, juist omdat het vertellen van betekenisvolle verhalen bij onze academie zo centraal staat. 

Als enige Filmacademie in Nederland zijn wij er verantwoordelijk voor dat álle verhalen moeten kunnen worden verteld en we ons moeten verhouden tot de superdiverse samenleving waarin wij ons bevinden, door een breed scala aan concrete activiteiten en interventies te organiseren die leiden tot een plek waarin iedereen zich thuis voelt. In relatie tot dit onderwerp bestaat er niet zoiets als een ‘quick fix’, het proces van inclusie moet standvastig worden volgehouden en is een veranderproces voor de langere termijn richting normalisatie. 

In januari en maart 2019 organiseerde de Filmacademie samen met de Internationale Filmschule Köln een dubbelcongres met al thema Embracing diversity in European filmschools. Onder de vlag van Geect, de Europese associatie van filmscholen wordt er ingegaan op hoe filmscholen zich verhouden tot grote maatschappelijke veranderingen in Europa, in de wereld. 

In het najaar van 2019 is met Learn! Academy (VU) en Expertisecentrum diversiteit ECHO een concrete vervolgstap gemaakt met het realiseren van het diversiteit- en inclusiebeleid van de Nederlandse Filmacademie en zijn er een aantal verschillende trajecten opgestart:

Platform Diversiteit & Inclusie Filmacademie

Het Platform Diversiteit & Inclusie is een klankbord- en initiatiefgroep  voor het vergroten van diversiteit en inclusie in alle lagen van de Filmacademie. Het zal onder andere aan de slag gaan met kennisdeling en activiteiten rondom diversiteit & inclusie, wil meedenken en -praten over het onderwijs, en zal een aanspreekpunt zijn voor studenten en medewerkers van de Filmacademie die ideeën of vragen hebben rondom deze thema's. Het platform staat in nauw contact met de Academieraad.

Het nieuwe Platform Diversiteit & Inclusie van de Filmacademie is in maart 2021 opgestart. De groep bestaat uit studenten en medewerkers. Het platform is te bereiken via het mailadres: platformdi-nfa@ahk.nl
 

Period Poverty project

De Academieraad van de Filmacademie heeft een initiatief gelanceerd rondom Period Poverty.

Bijna negen procent van menstruerende personen geeft aan weleens te weinig geld te hebben voor maandverband of tampons en meer dan de helft geeft aan menstruatieproducten te duur te vinden. Voldoende toegang tot sanitaire voorzieningen en voldoende kennis over het onderwerp menstruatie zijn van groot belang. 

Iedere student of werknemer die wegens omstandigheden niet zelf producten kan aanschaffen, is welkom om de producten uit het kastje in het toilet op de benedenverdieping te pakken. Het kastje is voorzien van duurzame menstruatieproducten van het merk Yoni.

Lees meer

 

Wat is jouw verhaal?

‘Wat is jouw verhaal?’ is een project van de Filmacademie waarbij scholieren en MBO-studenten uitgenodigd worden om hun (echt meegemaakte of fictieve) verhaal met ons te delen. Ze maken daarmee kans om een jaar lang begeleid te worden in het schrijven van het filmscenario van dit verhaal, en zelfs om het te kunnen verfilmen. De doelgroep zijn jongeren die niet weten dat ze op de Filmacademie terecht kunnen voor het ontwikkelen van filmverhalen, of die denken dat zij niet aangenomen zullen worden op de Filmacademie. Via ‘Wat is jouw verhaal?’ maken ze kennis met het filmvak en de school, en wij hopen dat ze na afloop van het traject toelating doen voor de Filmacademie. 
Meer info over 'Wat is jouw verhaal?'

Leergang Inclusive Excellence

De leergang Inclusive Excellence begeleidt onderwijsprofessionals in een proces van bewustwording en reflectie om nog beter in te kunnen spelen op de realiteit van werken met een divers samengestelde studentenpopulatie. De leergang wordt nu gevolgd door leden van de Werkgroep Diversiteit & Inclusie van de Filmacademie en zal vanaf het voorjaar 2020 ook aan alle docenten van de Filmacademie worden aangeboden.
Meer informatie over deze leergang

Young Global People

In 2019 is de Filmacademie een samenwerking aangegaan met Young Global People, een organisatie die zich richt op cultureel diverse en zakelijke high-potentials in de vorm van een netwerkorganisatie, een event-initiator en een vacaturebemiddelaar. Met deze samenwerking hebben we vanaf najaar 2019 toegang verkregen tot een nu tot niet-ontsloten netwerk van cultureel diverse hoogopleide mensen.
Meer info

Meervaart Studio - Film Lab

Om een diverse groep jongeren uit verschillende Amsterdamse wijken enthousiast te maken om bij de Filmacademie te komen studeren, is er een samenwerking aangegaan met de Meervaart Studio in Amsterdam Nieuw West. Daar volgt iedere week een groep filmfanatiekelingen uit Nieuw West de workshop 'Film Lab', hier wordt alles geleerd over film: scripts schrijven, montage, belichting, geluid en meer. Sinds 2018 is de Filmacademie betrokken bij de ontwikkeling en invulling van de workshops en het maakproces. Ook opent de Filmacademie (letterlijk) haar deuren voor deze jongeren uit Nieuw West door ze uit te nodigen op de academie voor de viewing van hun gemaakte werk. Dat de samenwerking drempelverlagend werkt en haar vruchten af werpt, blijkt al uit de toelating en aanname! van een student Regie Fictie uit de pool van het Film Lab van de Meervaart Studio. 
Meer info over het Film Lab

IFFR X NFA

De Nederlandse Filmacademie werkt jaarlijks samen met verschillende filmfestivals. Met het International Film Festival Rotterdam (IFFR) hebben wij een aantal projecten ontwikkeld waarbij inclusie en grote rol speelt;
Op maandag 27 januari 2020 namen we deel aan de Expert Meeting over Community Based Film Education. In dit programma heeft directeur Bart Römer gesproken over onze samenwerking met het Filmlab van Meervaart Studio.
In Het Nieuwe Instituut vond gedurende het festival ook The Collective Space plaats, naar aanleiding van de installatie van kunstenaarscollectief The Ummah Chroma. In de ochtend werd deze ruimte gebruikt voor workshops voor jong talent i.s.m. de Ghetto Film School (Los Angeles, New York en Londen), de Nederlandse Filmacademie en Rotterdamse communities. Alumni van de Filmacademie coachen de Rotterdamse jongeren met een cultureel diverse achtergrond bij het ontwikkelen van een eigen filmplan. Ook draait de eindexamenfilm Porfotto (Edson da Conceicao, Lichting 2019) in het scholenprogramma, en heeft twee openbare vertoningen op het festival.

Kunstschooldag

Tijdens de Kunstschooldag[en] bezoeken meer dan 6.100 8e-groepers uit Amsterdam en hun begeleiders een aantal kunstinstellingen. De Filmacademie doet sinds een aantal jaar mee en organiseert een programma waar rond de 300 8e-groepers op de Filmacademie aan meedoen. Voor hen is dit vaak de eerste keer dat zij de academie bezoeken of zelfs van het bestaan horen. Met de deelname aan de Kunstschooldagen hopen wij vroeg een zaadje te planten bij deze tieners.

Onderzoek: Hoe groot is je wereld?

In 2018 deed mediabedrijf Woodpack een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot diversiteit op de Nederlandse Filmacademie en in het aansluitende culturele werkveld, en welke strategieën kunnen bijdragen aan het diversifiëren van de studentenpopulatie van de Nederlandse Filmacademie? Hieronder het resultaat van dat onderzoek.

Delen