Montage

De kans is groot dat je al ervaring hebt met het monteren van films wanneer je kiest voor deze richting. Veel studenten hebben de basistechniek al onder de knie. Maar montage wordt op de Filmacademie gezien als een inhoudelijk vak. Naast de technische beheersing van de apparatuur leer je hoe je een verhaal vertelt. Jouw invloed als editor op het eindproduct is namelijk groot. Voor documentairefilms geldt dat nog meer dan bij fictiefilms, omdat daar het verhaal vaak pas tijdens de montage tot stand komt.

Bondgenoot van de regisseur

Met montage geef je vorm aan een verhaal, verteld door middel van beelden en geluiden. Je maakt essentiële keuzes in de ordening van het opgenomen beeld- en geluidsmateriaal. Je zet het in de juiste volgorde, zorgt ervoor dat de beste takes van een opname worden gebruikt en dat het een logisch geheel is. Zaken als continuïteit, beeldvolgorde, inhoud, ritme en scèneovergangen kunnen een film maken of breken. Hoe monteer je een dialoog? Hoe kan je een scene zo snijden dat de spanning stijgt? Wanneer ga je van een totaalshot naar een mediumshot, of van een mediumshot naar een close-up? Daarbij heb je natuurlijk rekening te houden met de visie van de eindverantwoordelijke, vaak de regisseur of producent. Als editor stel je jouw expertise en creativiteit in dienst van zijn of haar visie.

'Montage is een vak met vele kanten. Je bent veel bezig met de menselijke psyche en emotie. Het is ook één van de weinige kunstvormen waarbij je kunt vormgeven in de tijd.'
Nick Rozenberg, Montage - lichting 2014

De afstudeerrichting Montage van de Nederlandse Filmacademie is (als enige opleiding in Nederland) officieel Avid Learning Partner (Academic). Dat betekent dat de montagestudenten les krijgen van een gecertificeerde docent (Avid Licensed Teacher) en dat er lessen gevolgd worden met lespakketten die in nauwe samenwerking met Avid ontwikkeld zijn. Als student montage kun je in het eerste en tweede leerjaar officiële certificaten behalen voor Avid User (MC101 en MC110) en Avid Professional (MC201 en MC210).

Opleidingsgegevens
Studielast240 EC
Studieduur4 jaar, voltijd
VoertaalNederlands
CROHO-code34733 (B Film en Televisie)
GraadBachelor of Arts (BA)
Delen