Erasmus+ project toegekend aan de Filmacademie voor 'FILMED' (laboratorium voor filmeducatie)

Gepubliceerd op

Het meerjarig onderwijsontwikkelingsproject 'FILMED – Laboratory for film education. From discourse to practice', een initatief van het Lectoraat van de Filmacademie in samenwerking met de Łódź Filmschool in Polen and HDK Valand in Zweden heeft dit najaar een Erasmus+ subsidie toegekend gekregen.

Het driejarig project – 2024-2027 – biedt docenten van de drie opleidingen tijd, ruimte en ondersteuning om nieuwe onderwijsvormen te ontwikkelen voor het geven van theorie- of conceptueel filmonderwijs. Zij doen dat gedurende het jaar in een soort laboratoriumsetting binnen de eigen school, en komen daarnaast tweemaal per jaar samen met de docenten van de twee andere scholen om ideeën, inzichten en plannen uit te wisselen en ontworpen workshopformats te oefenen. Aan het einde van de drie jaar is er daarmee een waaier aan nieuwe types workshops ontwikkeld die beschikbaar komen voor het gehele veld van filmscholen.

Achtergrond van het project is de observatie dat we weliswaar in een wereld leven waarin we niet alleen omringd worden door beeld en geluid maar ook met elkaar voornamelijk communiceren via audiovisuele media (social media, TikTok, YouTube, memes, …), maar dat de dominante manier om kennis over te dragen er toch nog altijd eentje is van het woord – geschreven en gesproken. En dat dat ook op filmscholen het geval is, terwijl filmstudenten vaak meer visueel dan verbaal zijn ingesteld. Het mag duidelijk zijn dat er behoefte is aan pedagogische onderwijspraktijken die meer praktijk- en ervaringsgericht zijn.

Het FILMED project wil leeromgevingen en curricula creëren die inclusief en innovatief zijn, met als doel studenten vaardiger, kritischer en verantwoordelijker te maken in hun gebruik van audiovisuele media. Via onze website zullen we regelmatig verslag doen van de vorderingen van het project. Het is overigens de eerst keer dat de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Filmacademie) het penvoerderschap heeft over een Erasmus+ project.

Partners:
Łódź Filmschool in Polen
HDK Valand in Gothenborg

Delen