Studieprogramma

Met de studenten van de andere richtingen volg je een gemeenschappelijk propedeusejaar. Daarnaast volg je theorievakken en workshops binnen je eigen vakgebied.

In het tweede jaar werk je vanuit je eigen vakdiscipline aan diverse oefeningen en projecten samen met de medestudenten van andere vakrichtingen. Verder zijn er theorielessen, workshops, bezoek je een aantal filmfestivals, ga je op excursie en loop je stage.

Het derde jaar start met een commercialblok waar studenten van alle vakklassen aan meedoen. Verder werk je vanuit je eigen vakdiscipline mee aan diverse projecten. Je bezoekt een internationaal studenten filmfestival en je begint met de ontwikkeling van de eindexamenfilms.

Het vierde jaar staat in het teken van het afstuderen. Je bezoekt een internationaal filmfestival. Je schrijft een persoonlijk ondernemingsplan en je stippelt een festivalstrategie uit voor je eindexamenfilms.

 

Studiegids 2023 - 2024

Productie

Specialiseren

Bij de studie Productie is het mogelijk om je gedurende de studie te specialiseren in één van de vele aspecten van het vak. Tijdens de opleiding leer je waar je talenten liggen, en minstens zo belangrijk, waar je voorkeur ligt. Op de Filmacademie verken je de mogelijkheden en kies je jouw pad. 

Tot en met het tweede studiejaar volgen alle productiestudenten hetzelfde curriculum. Tijdens het derde jaar bestaat er de mogelijkheid tot specialisatie. Je kunt je bijvoorbeeld focussen op de productie van drama- of documentaireprojecten, postproductie, of op het produceren van VFX-producties. Dat doe je door vooral in die functie(s) mee te werken aan de academieproducties, maar ook door het kiezen van een stageplaats en het schrijven van je persoonlijk ondernemingsplan in het gekozen uitstroomprofiel.

Uitstroomprofielen zijn bijvoorbeeld:

  • uitvoerend producent
  • productieleider
  • postproductie-coördinator
  • opnameleider 
  • locatiemanager
  • VFX producer
  • produceren van documentaires
  • produceren van fictieproducties
  • produceren van commercials
Delen