Asymmetrieën: Iteraties in/door Artistiek Onderzoek - Nduka Mntambo

Over Artistiek Onderzoek

Is there such a thing as artistic knowledge? What kind of knowledge can supposedly be produced only within the traditional studio? Will this knowledge mutate when worked through practices (for example, archival or relational practices)? How is it different than other forms of knowledge? Ido Govrin 1 (2019)

Als (beeld)maker, onderzoeker en docent onderzoek ik hoe het veld van ‘artistic research’ contra-hegemonische kennis kan genereren. Daarvoor put ik uit een multidisciplinair perspectief van film en beeldende kunst, ‘urban studies’, podiumkunsten en ‘critical race theory’, en gebruik of mobiliseer daarbij het speculatieve en experimentele ethos van ‘artistiek onderzoek in en door filmische praktijken’. Mijn werk worstelt met die dichtheid van perspectieven, waardes en gevoelens die in de context van de ‘Global South’ bestaan. Bevrijd van de druk academisch-wetenschappelijke hypothesen te formuleren, onderneem ik, in en via het kader van artistic research, tal van heel diverse experimenten. Het multidisciplinaire ethos in en van mijn werk wordt ondersteund door de iteratieve mogelijkheden en methodologische overvloed van artistiek onderzoek. Daardoor durf ik te falen, verkeerd te lezen, te decoderen en gesitueerde kennis te remixen. Artistic research biedt conceptuele coördinaten die voortdurend worden aangepast aan de dynamiek van zowel mijn werk als (beeld)maker en mijn pedagogische inspanning in de context van een filmschool.

Mijn lopend onderzoek naar steden en kunst, richt zich op de verschillende manieren waarop verbeeldingen en interpretaties van steden in de Global South begrepen kunnen worden. Dat kan het beste door te zien hoe processen in de marge of de rafelranden van de stad verwoord worden in creatieve or kunstzinnige uitingen. Vaak krijgen deze uitingen vorm in talen of vormen die niet gangbaar zijn en die juist de dominantie van het gangbare of vooraf bepaalde proberen uit te dagen. Mijn onderzoek verkent hedendaagse artistieke praktijken om ons het stedelijk leven (‘city life’) anders te kunnen voorstellen, niet langer in de vorm van teleologische concepten. Het onderzoek en de verschillende, iteratieve verkenningen waaruit het bestaat hebben vooral betrekking op cinema-esthetiek en zijn een politieke confrontatie met de met die esthetiek verbonden beperkte of eenduidige opvattingen van wat film is en hoe film vertoond moet worden.

Jaar

2021

een project van
Terug naar lijst
Delen